Header Ads

ฝึกอาชีพฟรี สารพัดช่างสมุทรปราการ 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เราจะนำเสนอท่านผู้อ่านในวันนี้ เป็นการอบรมที่น่าสนใจ อยู่มิใช่น้อย อีกแล้วค่ะ เพราะเป็นการเรียนวิชาชีพฟรี และทำการเปิดฝึกให้แก่ประชาชนทั่วไป ในวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุด  แถมใช้เวลาเรียนในแต่ละวิชาชีพเพียงวันเดียวค่ะ จัดได้ว่า เป็นการฝึกอาชีพระยะสั้น จริง ๆ เลยนะคะ ท่านใดว่าง ๆ หรือกำลังมองหาช่องทาง ประกอบอาชีพใหม่ ๆ เพื่อสร้างรายได้เสริม รายได้พิเศษ ไม่ควรพลาดค่ะ

มาดูรายละเอียดกัน ดีกว่าค่ะ

ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
เปิดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชน บุคคลทั่วไป เป็นการเสริมสร้าง ทักษะความรู้ในวิชาชีพต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัวกำหนดการอบรม ดังนี้
ฝึกอบรม: ในวันที่ 17 มีนาคม 2556  เวลาอบรม 09.00 น. - 16.00 น.
วิชาที่เปิดสอน คือ

   1. หมูย่างเพื่อการค้า
   2. การทำฝาชีแฟนซี
   3. การทำบายศรีปากชาม
   4. การทำป้ายไฟ LED

ท่านผู้อ่านที่สนใจ ต้องการสมัครเข้าเรียนฯ ข้างต้นนี้
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และโทรศัพท์นัดจองสิทธิ์การอบรมได้ที่: 089 - 787 - 9906

หรือติดต่อที่
งานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
โทรศัพท์: 02 395 3935 ต่อ 131
เลขที่ 274 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนแล้วนั้น
ในวันที่ฝึกอบรม จะต้องนำเอกสารคือ สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ ไปยื่นด้วย มิเช่นนั้น ทางศูนย์ฝึกอาชีพอบรมฯ จะถือว่า ท่านสละสิทธิ์เข้ารับการอบรมนะคะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.