Header Ads

อบรมธุรกิจการจองตั๋วเครื่องบิน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯ

สวัสดีค่ะ มีข่าวประกาศจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) เรื่องการฝึกอบรมอาชีพ ส่วนจะเป็นการอบรมในหลักสูตรใด และสาขาอะไรนั้น มาดูเลยรายละเอียดเลยแล้วกันนะคะ


ประกาศ: ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)
เรื่อง: การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน
สาขา: ความรู้เบื้องต้นในธุรกิจการจองตั๋วเครื่องบิน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้เบื่องต้นในธุรกิจการจองตั๋วเครื่องบิน

มีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

คุณสมบัติ: ของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
  • ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานและประชาชนทั่วไป ที่สนใจธุรกิจการจองตั๋วเครื่องบิน
  • อายุตั้งแต่ 20-35 ปี
  • สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • สามารถพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถพูดโต้ตอบภาษาอังกฤษได้
  • สามารถใช้โปรแกรม Office ได้
หลักฐานประกอบการสมัคร
  1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ 
  2. วุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
กําหนดการ มีดังนี้

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2554
รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่  18 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

ประกาศผลสอบ:
วันพุธที่ 19 ตุลาคม  2554 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร และทางเวปไซต์

เปิดฝึกอบรม: ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

การสมัคร: สมัครด้วยตัวเองที่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) ถนนสุขุมวิท
ทุกวันในเวลาราชการ (ไม่หยุดวันเสาร์–วันอาทิตย์)

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: 02 390 0291 - 5 , 02 391 1007
เว็บไซต์: home.dsd.go.th/bkk

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.