Header Ads

ฝึกอาชีพระยะสั้น วิทยาลัยในวัง อบรม พย. 54.

สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ วันนี้ผู้เขียนมีข่าวดี มาแจ้งให้ทราบค่ะ โดยเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการรับสมัคร อบรมวิชาชีพระยะสั้น ของ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ที่จะเปิดอบรมในต้นเดือนพฤศจิกายน 2554 นี้ค่ะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 
มีกำหนดการ เปิดรับสมัคร ประชาชนทั่วไป เข้ารับการ ฝึกวิชาชีพระยะสั้น 40 ชั่วโมง และ วิชาชีพศิลปไทยโบราณ ช่างสิบหมู่ 800 ชั่วโมง
คุณสมบัติ ของผู้สมัครเข้ารับการอบรม
 1. อายุ 15 ปีขึ้นไป
 2. ไม่จำกัดเพศ และ วุฒิการศึกษา
 3. สามารถอ่านออกเขียนได้
หลักฐานการสมัคร
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (เท่านั้น) จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ( ถ้ามี )
 4. ซองเปล่าสีขาวยาวจ่าหน้าซองถึงตัวเอง ติดแสตมป์ 3 บาท1 ซอง
 5. เงินประกัน 300 บาท (จะคืนให้เมื่อจบหลักสูตร)
 6. ค่าบัตรนักศึกษา 20 บาท
หมายเหตุ :
 • ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม เสียเฉพาะค่าวัสดุอุปกรณ์
 • วิชาที่ไม่สามารถเปิดฝึกอบรมได้ ให้มารับเงินประกันคืน ในวันเปิดฝึกอบรมวันแรก
 • เลือกสมัครได้คนละ 1 วิชา
รายละเอียดการฝึกอบรม หลักสูตร อบรม 40 ชม. วันเสาร์ , วันอาทิตย์
วิชาที่เปิดอบรม วันเสาร์
โดยจะอบรม 8 วัน เริ่มอบรม วันที่ 5 พ.ย. 54  ถึง วันที่ 14 ม.ค. 55
 1. อาหารในเทศกาลต่าง ๆ (เต็มแล้ว)
 2. การร้อยลูกปัด (เครื่องแขวน)
 3. ศิลปะการตกแต่งผลิตภัณฑ์
 4. หัตถกรรมผ้าด้นมือ
 5. งานศิราภรณ์
 6. ศิลปะการผูกผ้า
 7. การเขียนลายไทยเบื้องต้น
วิชาที่เปิดอบรม วันอาทิตย์
หลักสูตรอบรม 8 วัน เริ่มอบรม วันที่ 6 พ.ย. 54  ถึง วันที่ 15 ม.ค. 55
 1. ขนมไทย (เต็มแล้ว)
 2. การวาดภาพเหมือน
 3. การร้อยลูกปัด (มาลัย)
 4. ศิลปะประดิษฐ์ (ตุ๊กตาดินไทย)
 5. งานเครื่องหอม
 6. การแกะสลักของอ่อน
 7. งานเขียนลายรดน้ำ
 8. การติดลายประดับพลอย (การปัดและปิดทอง)
รายละเอียดการฝึกอบรม 
หลักสูตรอบรม 40 ชม. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
วิชาที่เปิดอบรม มีดังนี้
 1. วิชาอาหารว่าง : หลักสูตร 8 วัน เริ่มฝึกอบรม วันที่ 7 – 16 พ.ย. 2554
 2. วิชาอาหารเพื่อสุขภาพ : หลักสูตร 8 วัน เริ่มฝึกอบรม วันที่  21 – 30 พ.ย. 2554
 3. วิชาถนอมอาหาร : หลักสูตร 8 วัน เริ่มฝึกอบรม วันที่  6 – 16 ธ.ค. 2554
 4. วิชาอาหารจานเดียว : หลักสูตร 8 วัน เริ่มฝึกอบรม วันที่ 19 – 28 ธ.ค. 2554
 5. อาหารคาว : หลักสูตร 8 วัน เริ่มฝึกอบรม วันที่ 4 – 13  ม.ค. 2555 
วิชาชีพศิลปไทยโบราณช่างสิบหมู่ ฝึกอบรม วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
หลักสูตร 8 เดือน อบรม 800 ชั่วโมง เวลา 9.00 น. - 15.00 น.
วิชาที่เปิดรับสมัครมี ดังนี้
 1. หมู่ช่างเขียน (งานจิตรกรรมไทย)
 2. หมู่ช่างหุ่น (งานหัวโขน)
 3. หมู่ช่างมุก (งานช่างรักประดับมุก)  
คุณสมบัติ
 1. อายุ 15 ปีขึ้นไป
 2. ไม่จำกัดเพศและการศึกษา
 3. อ่านออกเขียนไม่เป็นอุปสรรคในการเขียน
 4. มีความศรัทธาและรักในศิลปวัฒนธรรมไทย
**ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ได้ขยายเวลารับสมัครไปจนถึง วันที่ 27 ตุลาคม 2554 นี้ค่ะ

ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และ สมัครด้วยตนเอง ได้ที่
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โทรศัพท์ : 02 431 3623

ขอบคุณ : K.pok_mba-smes และ K.Tuk AMA ผู้แจ้งข้อมูล/ข่าวอบรมอาชีพ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.