Header Ads

อบรมการถ่ายภาพ และ ประกวดภาพถ่าย ฯสวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ..
การอบรมวิชาชีพระยะสั้น ที่จะนำเสนอท่านในวันนี้ เป็นการอบรมการถ่ายภาพ เชิงศิลปวัฒธรรม จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีค่ะ
การอบรมการถ่ายภาพ เชิงศิลปวัฒธรรม ครั้งนี้ ยังเปิดให้มี การประกวดภาพถ่าย ขี้นพร้อมกันด้วย ผู้ผ่านการอบรมฯ ได้มีเวทีแสดงฝีมือ ในทันใดด้วยค่ะ
ดังนั้น ผู้ที่รักในการถ่ายภาพ โอกาสดี ๆ มาถึงแล้วนะคะ (แถมมีวิวสวย ๆ ชื่อเสียงก้องโลกของไทย ให้ชื่นชมด้วย … อิจฉาจังค่ะ ! )

เนื้อข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมนี้ มีดังนี้ค่ะ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ขอเชิญเข้าร่วม อบรมการถ่ายภาพ และ ประกวดภาพถ่ายเชิงศิลปวัฒนธรรม ริมฝั่งน้ำเจ้าพระยา ของเขตกรุงเทพมหานคร
เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ซึ่งพระองค์ ทรงมีพระปรีชาสามารถ ทางด้านการถ่ายภาพ และยังช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2554
ประเภทของการประกวด
ผู้มีสิทธิ ส่งภาพประกวด จะต้องลงทะเบียนเข้าอบรมในการประกวด ทั้งในระดับ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท
ประเภทนักเรียน นักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
ประเภทประชาชนทั่วไป

ภาพถ่ายกลางวัน

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

ภาพถ่ายกลางคืน

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 4,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
 • รวมเงินรางวัล 50,000 บาท


เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม/การประกวด

 1. บุคคลทั่วไป อายุต้องไม่ต่ำกว่า 15 ปี
 2. ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมและกำหนดวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง เช่น อบรมอย่างเดียวหรือส่งภาพประกวด
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่กำหนดระยะเวลาถ่ายภาพเท่านั้น คือ 12 - 15 กันยายน 2554
 4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่เคยถูกเผยแพร่และตีพิมพ์มาก่อน
 5. การประกวดทุกประเภท คณะกรรมการตัดสินภาพ มีสิทธิกำหนดวิธีการตัดสินและมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ผู้จัดมีสิทธิคัดเลือกนำไปแสดงที่ต่างๆ และพิมพ์เผยแพร่ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
 7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียว ในแต่ละประเภท

ผู้สนใจ สามารถเข้าไปดู กำหนดการฯ / ดาวน์โหลดใบสมัคร และ การประกวดฯ รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่อ้างอิงที่มา ด้านล่างค่ะขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ

 
ขอบคุณ/ที่มา : www.dru.ac.th

ขับเคลื่อนโดย Blogger.