Header Ads

ฝึกอาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่าง ขึ้นชื่อด้านการอบรมวิชาชีพต่าง ๆ ในหลักสูตรระยะสั้น ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยครอบคลุมทุกประเภทวิชาชีพ ไม่ว่าจะมีจุดประสงค์ในการเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพเสริม สร้างรายได้ หรืออบรมเพิ่มทักษะความรู้ เพือไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ก็ดีและมีประโยชน์ด้วยกันทั้งสิ้นเลยนะคะ

ในวันนี้จะขอนำเสนอ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
โดยเป็นภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
หลักสูตรอบรม 75 ชั่วโมง , 150 ชั่วโมง (รอบเช้า , บ่าย , ค่ำ)
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2554 นี้ค่ะ (สนใจ..ก็..รีบ ๆ สมัครกันนะคะ)


ประเภทวิชาชีพ
รายวิชา
1.วิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างจักรยานยนต์ , ช่างยนต์ดีเซล , ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์ , ช่างซ่อมเบรกรถยนต์ , ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด , ช่างเชื่อมโลหะทั่วไป , ช่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม , ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า , ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร , ช่างตรวจซ่อมและเดินสายตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า , ช่างตรวจซ่อมและพันมอเตอร์ไฟฟ้า , ช่างดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น , ช่างติดตั้งระบบ MATV CATV , ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม , ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง , ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ , ช่างซ่อม/ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
2.วิชาพาณิชยกรรม พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ , การใช้โปรแกรม MsWindown/Word/Excel , Photoshop , lllustrator , การสร้าง Home Page , Internet เบื้องต้น
3.ประเภทวิชาสามัญ ภูมิโหราศาสตร์ ชัยภูมิภายนอก/ภายใน , ภูมิโหราศาสตร์ดวงชะตา ฤกษ์ยาม , สนทนาภาษาอังกฤษ 1 , ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน , ภาษาจีน , สมุนไพรเพื่องานอาชีพและความงาม , สปาไทยเพื่องานอาชีพและความงาม
4.วิชาคหกรรม เสื้อสมัยนิยม , กางเกงสตรี , การสร้างแบบตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น , การออกแบบสร้างแบบตัดเย็บเสื้อคอไม่มีปก , กางเกงชายสมัยนิยม , อาหารว่างไหย , อาหารฝรั่ง , ขนมอบเพื่อการอาชีพ , อาหารนานาชาติ , เค้ก , ขนมอบ , ซอยผม/แต่งผม/แต่งเล็บ/เปลี่ยนสีผม , นวดแผนไทยแบบเชลยศักดิ์ , ตัดผมชาย , ดอกไม้ ต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัดและเลื่อม , จัดดอกไม้แบบสากล , ประดิษฐ์กล่องด้วยผ้า
5.วิชาศิลปกรรม การวาดเขียนพื้นฐาน , งานมาลัย(ลูกปัดและคริสตัล) , ดอกไม้ประดิษฐ์คริสตัล , ร้อยลูกปัดและคริสตัลรูปสัตว์ , คอมพิวเตอร์เพื่อการถ่ายภาพ , ทฤษฎีตนตรีสากล คีย์บอร์ด/กีตาร์/ระบบออนไลน์ , ลีลาศเพื่อสุขภาพ

ผู้สนใจต้องการสมัครเข้าฝึกอบรม ที่ได้นำเสนอข้างต้นนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียด วัน/เวลา และชั่วโมงเรียนเพิ่มเติมได้ที่ วิททยาลัยสารพัดช่างธนบุรี โทรศัพท์ : 02 437 5371 , 02 438 1133 , 02 437 5512

คลิกชมรับสมัครล่าสุด >> วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี รับสมัครฝึกอาชีพ รุ่น 1 / 2557

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยียมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.