Header Ads

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ภาคเรียนที่ 1/2554

หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น ของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีสาขาวิชาชีพมากมายให้เลือกอบรมกันไม่มีเบื่อเลยค่ะ เข้าตำรา รักพี่เสียดายน้อง ซะจริง ๆ เลยเชียว วิชานู้นก็ดี วิชานี้ก็ดีอีก วุ๊ย…ตัดสินใจไม่ถูก


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ด่วน! รับสมัครถึง วันที่ 26 กรกฎาคม 2554
หลักฐานการสมัคร เข้ารับการอบรมวิชาชีพต่าง ๆ ดังนี้
  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอายุต่ำว่า 15 ปี ผู้ปกครองลงชื่อรับรองการสมัครเรียน)
เวลาในการอบรมอาชีพต่างๆ ดังนี้
  • รอบเช้า  9.00 น. – 12.00 น.
  • รอบบ่าย 13.00 น. – 16.00 น.
  • รอบค่ำ  17.00 น. – 20.00 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร (สาขาชุมชนห้วยขวาง)
โทรศัพท์: 02 277 9130

วิชาชีพที่เปิดอบรม ได้แก่
การพิมพ์ดีดด้วยคอยพิมเตอร์ , โปรแกรม Word เบื้องต้น / ขั้นปฏิบัติงาน , โปรแกรม Excel , โปรแกรม Power Point , การใช้อินเตอร์เบื้องต้น , ตัดเย็บชุดติดกัน / กางเกงสตรี , การเปลียนสีผม , การตัด / ซอยผม / ดัดผม , การทำโดนัท / ขนมปัง / พาย / ขนมเปี๊ยะ เป็นต้น

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ที่ตั้ง: 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์: 02 223 1069 , 02 223 2267

ตัวอย่างวิชาชีพที่เปิดสอนดังนี้

  แผนกวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพ
แผนกวิชาช่างยนต์
ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 1 , 2
แผนกวิชาช่างกลโลหะ
ช่างกลึงโลหะ , ช่างอลูมิเนียมประกอบอาคาร , ช่างประกอบผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน , ช่างเครื่องปรับอากาศ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ , ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ , ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง
ช่างพิมพ์
การออกแบบสิ่งพิมพ์ Adobe Creative Suite , Graphic Design
ศิลปกรรม
ดนตรีเพื่อการประกอบอาชีพ , การถายภาพ , การวาดเส้น , การพิมพ์ซิลสกรนสิ่งทอ / กระดาษ และ พลาสติก
พาณิชยหรรม
โปรแกรมไมโครซอฟท์ ,เวิร์ด , เอ็กซ์เซล , อินเตอร์เน็ต , Dream Weaver , การออกแบบงานกราฟฟิกบนเว็บเพจ
อาหารและโถชนาการ
เบเกอร์รี่ , อาหารไทย , ขนมไทย
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
ศิลปะการจัดดอกไม้แบบสากล / แบบไทย , แกะสลักผักและผลไม้ , ตัดผมสตรี , นวดแผนไทย , ประดิษฐ์ของชำร่วย / บุหวา , ผ้าบาติก
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ตัดเย็บชุดไทย , ชุดราตรี , กระไปรงสตรี ,กางเกงสตรี / บุรุษ , ตัดเสื้อบุรุษ , ปักจักรและประดิษฐ์ของใช้

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างของวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ผู้สนใจหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เข้าชมได้ที่เว็บไซต์: www.bpc.ac.th


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.