Header Ads

ฝึกอบรม การเขียนแผนธุรกิจ

สวัสดีค่ะทุกท่าน คืนที่ผ่านมา (ศุกร์ 1 กค 54.) ผู้เขียนได้ดูรายการ SME ตีแตก ทางช่อง 5..ช่วงหนี่ง คุณปัญญา นิรันดร์กุล ผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวเชิญชวนถึง โครงการประกวด K SME สานผันธุรกิจไทย 2554 จึงเป็นที่มาของบทความแนะนำ การฝึกอบรม ในวันนี้ค่ะ

โครงการประกวด K SME สานฝันธุรกิจไทย 2554
สร้างแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ดีเด่นระดับชาติ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่าครึ่งล้านบาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

วัตถุประสงค์:
เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจ ได้แสดงขีดความสามารถทางธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์ โดยมีแบบแผนที่ถูกต้อง สามารถประเมินศักยภาพของตนเอง สร้างโอกาส บริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ:
บุคคลที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ ที่มีระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า
ผู้ประกอบการที่มีอายุกิจการไม่เกิน 3 ปี

*ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถส่งแผนธุรกิจเข้าประกวดได้เพียง 1 แผนงานต่อรายเท่านั้น

การสมัครเข้าร่วมโครงการ:
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องลงทะเบียน และสมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน www.ksmestartup.com เท่านั้น และจะต้องผ่านการทดสอบ  เพื่อวัดทักษะพื้นฐานทางธุรกิจ (ปรนัย 15 ข้อ รวม 60   คะแนน)  และแบบทดสอบวัดทัศนคติ และแนวคิดธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  (อัตนัย 2 ข้อ รวม 40 คะแนน)  ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะต้องได้คะแนนการทดสอบแบบปรนัยไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
โดยจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. – 18  ก.ค. 2554

การฝึกอบรม:
  1. การฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,000 รายจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
  2. การฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจในวันที่ 30 ก.ค. 2554 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ การอบรมเชิง ปฏิบัติการ (Workshop)
ประเภทรางวัล:
- รางวัลชนะเลิศ: ถ้วยรางวัลเกียรติยศ เงินสดมูลค่า 200,000 บาท
- รางวัลชมเชย (7 รางวัล): เกียรติบัตร เงินสดมูลค่า 50,000 บาทต่อราย

ท่านใดสนใจ ก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บ ksmestartup.com นะคะ..หวังว่าข้อมูลการฝึกอบรมที่นำเสนอข้างต้น จะเป็นประโยชน์นะคะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.