Header Ads

อบรมอาชีพฟรี มัคคุเทศก์


สวัสดีค่ะ.. หมู่นี้ผู้เขียนเอง มีงานรุมล้อมชีวิตยิ่งนัก จึงไม่ค่อยมีเวลามาแจ้งข่าว การฝึกอาชีพ สักเท่าไหร่ แต่ก็คิดถึงท่านผู้อ่านอยู่เสมอนะคะ
เมื่อไม่นานมานี้..มีผู้อ่านได้สอบถามถึง การประกอบอาชีพเป็น มัคคุเทศก์ เข้ามา เผอิญวันนี้ ผู้เขียนได้พบข่าว การอบรมอาชีพ มัคคุเทศก์ ฟรี เข้าพอดี..จึงมิรีรอ..ชักช้า..รีบเข้ามาเขียนให้ท่านผู้อ่าน ได้ทราบข้อมูลกันค่ะ

โดย การอบรม มัคคุเทศก์ ครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมขึ้นค่ะ ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ

โครงการฝึกอบรมภาษาสเปนและภาษาเกาหลี สำหรับมัคคุเทศก์อาชีพ
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว
จัดอบรมให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ จะเรียนรู้ภาษาสเปนและภาษาเกาหลี เพื่อการเป็น มัคคุเทศก์อาชีพ
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าการอบรม ต้องมีดังนี้ค่ะ
 1. เป็นมัคคุเทศก์อาชีพ โดยต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์
 2. สุขภาพแข็งแรง
จำนวนที่รับเข้าฝึกอบรม
 • ภาษาละไม่เกิน 60 คน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
ระยะเวลาการรับสมัคร
 • วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 – 13 มิถุนายน 2554
วันและเวลาในการฝึกอบรม
 • อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ ระหว่างวันที 18 มิถุนายน 54 ถึง วันที่ 28 สิ่งหาคม 54
สถานที่ดำเนินการ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ขั้นตอนในการรับสมัคร มีดังนี้ค่ะ
 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครจาก www.dru.ac.th หรือ ขอแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ สถาบันฝึกอบรมและทดสอบทางวิชาการนานาชาติ ห้อง 206 อาคาร 2 ชั้น 6 โทร.02-890-1801 ต่อ 2060
 2. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน
 3. ส่งใบสมัครได้ทางโทรสาร 02-890-2287 หรือจะแนบไฟล์ส่งที่ prapassorndru@gmail.com
 4. ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การฝึกอบรมฯ และ กำหนดการ ในวันที่ 15 มิถุนายน 54 ทางเว็บไซต์ค่ะ
เอกสารที่ต้องแนบ ประกอบการสมัคร คือ
 1. สำเนาทะเบีบนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาใบอนุญาตมัคคุเทศก์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. รูปถ่าย 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
ผู้ที่สนใจจะสมัคร เข้ารับการอบรมภาษาสเปนและภาษาเกาหลี สำหรับมัคคุเทศน์อาชีพ ของโครงการฯนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการค่ะ คือเวลา 8.30 น.–16.30 น. โทร. 02-890-1801 ต่อ 2060

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.