Header Ads

ฝึกอาชีพฟรี ศูนย์ฝึกอาชีพกทม.เขตบางกอกน้อยข่าว ฝึกอาชีพ มีให้เห็นกันอยู่เนือง ๆ นี่ย่อมแสดงให้เห็นว่า การมีอาชีพของประชาชนนี้ เป็นเรื่องสำคัญอยู่มิใช่น้อย..และจะเห็นได้ว่า ทั้งทางภาครัฐ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชน จะมีโครงการฝึกอาชีพ ให้แก่ประชาชน ออกมาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทุกฝ่าย ต่างก็อยากเห็นประชาชนคนไทย อยู่ดีกินดี มีอาชีพทำกันนะคะ
สำหรับเรื่องการฝึกอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนนี้ ผู้เขียนขอชื่นชม และขอบคุณ ทุกภาคหน่วยงาน แทนประชาชนคนไทย ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

มาเข้าเนื้อข่าว การฝึกอาชีพ ของเราวันนี้ กันดีกว่าค่ะ
พบข่าวจากสำนักเขตบางกอกน้อย เรื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย เปิด ฝึกอาชีพฟรี ให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตร 1 เดือน ใช้เวลาอบรม 80 ชั่วโมง วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น.–13.00 น.
 • วิชาคอมพิวเตอร์
 • วิชาซ่อมคอมพิวเตอร์
 • วิชาซ่อมโทรศัพท์มือถือ
 • การทำอาหารว่างและแปรรูปสมุนไพร
 • การทำขนมไทย
 • เบเกอรี่
 • การนวดแผนไทย
 • ดอกไม้ดินญี่ปุ่น ปั้นของจิ๋ว สิ่งประดิษฐ์จากดินไทย
 • ดอกไม้ผ้าใยบัว สานผักตบชวา
 • การร้อยลูกปัด
 • กระเป๋าผ้าไหม และ วัสดุเหลือใช้
 • การเพ้นท์ผ้าบาติก เทียนแฟนซี
 • กรอบรูปวิทยาศาสตร์ และ การกัดลายกระจก
 • การจัดดอกไม้สด
 • การแกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง
2.หลักสูตร 2 เดือน
 ใช้เวลาอบรม 80 ชั่วโมง วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 15.00 น.
 • วิชาคอมพิวเตอร์
 • วิชาซ่อมคอมพิวเตอร์
 • การซ่อมโทรศัพท์มือถือ
 • ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษสา
 • การทำเบเกอรี่
 • การนวดแผนไทย
 • ดอกไม้ดินญี่ปุ่น ปั้นของจิ๋ว
 • ดอกไม้ผ้าใยบัว สานผักตบชวา
 • การร้อยลูกปัด
 • กระเป๋าผ้าไหม และ วัสดุเหลือใช้
 • การเพ้นผ้าบาติก
 • การเพ้นท์ไม้เพ้นท์แก้ว
 • การทำเฟอร์นิเจอร์ย่อส่วน
 • กรอบรูปวิทยาศาสตร์ และ กัดลายกระจก
 • บายศรีผ้า
3.หลักสูตร 2 เดือน

 • ใช้เวลาอบรม 160 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 13.00 น. และ

4.หลักสูตร 4 เดือน 
ใช้เวลาอบรม 160 ชั่วโมง วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 15.00 น.
 • การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1
 • การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 2
 • ช่างเสริมสวย ระดับ 1
 • ช่างเสริมสวย ระดับ 2
 • ช่างตัดผมชาย
สนใจสมัคร เข้ารับการฝึกอาชีพต่าง ๆ ข้างต้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครได้ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในเวลา 8.00 น. – 16.00 น.
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย
โทรศัพท์ : 02-412-4611-2
หลักฐานการสมัคร
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. รุปถ่าย 1 – 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.