Header Ads

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)

สวัสดีค่ะ การฝึกอบรมอาชีพ ที่จะนำมาแนะนำกันในวันนี้ เป็นการจัดฝึกอบรมโดย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) อีกหนึ่งโครงการค่ะ เป็นการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ามารถนำความรู้ที่ได้ไป ประกอบอาชีพส่วนตัว หรืออาชีพอิสระ สร้างรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ค่ะ
เมื่อคราวก่อน ผู้เขียนได้เล่าไปว่าได้เคยไปอบรมอาชีพที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) นี้ และได้อธิบายการเดินทางไปที่ ศูนย์ฯฝึกอบรม แห่งนี้แบบพอสังเขป แต่ยังไม่ได้พูดถึงสถานที่ ที่ใช้ในการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) นี้ ภายใน แบ่งเป็นสัดส่วน เป็นแบบแผนก ๆ น่ะค่ะ มีเครื่องไม้เครื่องมือในการฝึกอบรมครบครัน บรรยากาศโล่งโปร่ง ทำให้เวลาที่เรา ฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ อยู่นั้น ไม่น่าเบื่อเลยค่ะ สามารถฝึกอบรมได้ทั้งวัน ตอนนี้มาดูรายละเอียดของ การฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ นี้ กันดีกว่าค่ะ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
เปิดฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน

 สาขาที่เปิดฝึกอบรม
ชั่วโมง
การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
12
การทำธุรกิจการแฟสด
12
การซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระดับต้น
30
การปูกระเบื้อง
30
การติดตั้งระบบผนังและฝ้ายิบซั่ม ขั้นประยุกต์
30
การก่ออิฐฉาบปูน
60
การเชื่อมไฟฟ้า ระดับ 1
60
การเชื่อมไฟฟ้า ระดับ 2
60
การเย็บจักรอุตสาหกรรม
60
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
60
ไทยสปา
60
การติดตั้งและเดินท่อสุขภัณฑ์
30
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ไมโครซอฟต์วินโดว์
30
การใช้โปรแกรม ไมโครซอฟต์พาวเวอร์พ้อยต์
30
การใช้โปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด
30
การใช้โปรแกรม ไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซล
30

หมายเหตุ : วิชาไทยสปา ผู้เข้ารับการฝึกต้องมีอายุ 20 ปี – 45 ปี และผ่านการฝึกอบรมใน สาขานวดแผนไทย ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง

ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ข้างต้น สามารถติดต่อสมัครและสอบถามได้ที
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)
ตั้งอยู่ภายในบริเวณ วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02 390 0261 –5 , 02 391 1007
เว็บไซต์ : home.dsd.go.th/bkk

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 300 บาท
กำหนดวันฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.