Header Ads

อบรมระยะสั้นวันอาทิตย์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)


สวัสดีค่ะ ข่าวการอบรมอาชีพ ที่จะนำเสนอในวันนี้ เป็นการอบรมระยะสั้น อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ และอบรมเพียง 30 ชั่วโมงค่ะ จัดอบรมโดย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) ได้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจ ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรง ฝึกเฉพาะวันอาทิตย์ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)

หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม ดังนี้
  1. ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร อบรม 30 ชั่วโมง รับจำนวน 20 คน
  2. ภาษาจีนเบื้องต้น อบรม 30 ชั่วโมง รับจำนวน 20 คน
  3. ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น อบรม 30 ชั่วโมง รับจำนวน 20 คน
  4. การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (Photoshop) อบรม 30 ชั่วโมง รับจำนวน 20 คน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับ การฝึกอบรม บุคคลทั่วไป มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
หลักฐานการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม:
  1. สำเนาบัครประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  2. ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 300 บาท
วิธีการ การสมัคร:
สามารถสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
ตั้งอยู่ภายในบริเวณ วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์: 0 2390 0261 – 5, 0 2390 2212
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://home.dsd.go.th/bkk

กำหนดการรับสมัคร:
ดำเนินการรับสมัครเข้ารับ การฝึกอบรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554
รายงานตัวและสอบคัดเลือกใน วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2554
เปิดฝึกอบรม ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ  


ขับเคลื่อนโดย Blogger.