Header Ads

อบรมระยะสั้น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)

ข่าวการอบรมอาชีพ วันนี้เป็นข่าวการ อบรมระยะสั้น ประเภทช่างฝีมือต่าง ๆ 4 สาขาด้วยกันค่ะ โดย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) ได้จัดการอบรมขึ้นค่ะ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) นี้ ตั้งอยู่ในบริเวณด้านในของวัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีขนส่งเอกมัย (เยื้องขึ้นไปทางพระโขนง/บางนา) ถ้าใครไม่เคยไป ก็ให้หาสถานีขนส่งเอกมัย , ท้องฟ้าจำลอง , และวัดธาตุทอง ให้เจอ ก็จะพบกับศูนย์ฝึกฯนี้ค่ะ
  
เมื่อเจอวัดธาตุทองแล้ว ก็ให้เดินเข้าไปภายในวัดเลยค่ะ (ประหนึ่งว่าจะไปวัดฯทำบุญก็ว่าได้) จะมีป้าย/ลูกศรบอกนำทาง เดินเข้าไปพอสมควรค่ะ แต่ไม่หลงแน่ (ผู้เขียนเคยไปอบรมที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) นี้ เมื่อกลางปี 2552 ในโครงการต้นกล้าอาชีพค่ะ พูดแล้วคิดถึง ทั้งสถานที่ ครูฝึก เพื่อน ๆ ที่เคยอบรมด้วยกัน และร้านอาหารที่นั่นด้วยค่ะ)

ผู้เขียนได้เห็นประกาศ การรับสมัครเข้าอบรมช่างฝีมือของ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

ประกาศ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ฝึกเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์    

ด้วยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจ ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้ารับการฝึก หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน

ฝึกเฉพาะ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในสาขาต่างๆ
ผู้สมัครต้องสมัครเรียน 1 สาขาเท่านั้น
โดยจัดฝึกให้ทุกวันราชการ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาฝึมือแรงงานมหานคร


สาขาที่เปิดฝึกอบรม
  1. การปูกระเบื้อง อบรม 30 ชั่วโมง รับเข้าฝึก 16 คน
  2. การประกอบติดตั้งประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม อบรม 30 ชั่วโมง รับเข้าฝึก 16 คน
  3. การเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ อบรม 30 ชั่วโมง รับเข้าฝึก 16 คน
  4. การทำมุ้งลวด-ประตูหน้าต่าง อบรม 30 ชั่วโมง รับเข้าฝึก 16 คน
สามารถสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร ภายในบริเวณวัดธาตุทอง
โทร.023900261-5 ในวันจันทร์-วันศุกร์

ดูรายะเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://home.dsd.go.th/bkk

กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทุกวัน ในเวลาราชการ
เปิดฝึกเมื่อครบจำนวนตามที่ประกาศหรือตามที่เห็นสมควร

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ให้มาชำระเงินค่าธรรมเนียม ในวันสมัคร ณ อาคารสุรินทร์ฤาชัย ชั้น 2 อัตราค่าธรรมเนียม 300 บาท ในวันและเวลาราชการ จนถึง 15.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป
หลักฐานในการสมัคร
   1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ 1 ชุด
   2.รายงานตัววันแรกของการฝึก / โดยแสดงหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมมาแสดงในวันรายตัว

ที่มา : home.dsd.go.th/bkk

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.