Header Ads

เรียนทำอาหาร วิทยาลัยในวัง


ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เปิดอบรม การทำอาหาร หลักสูตรระยะสั้น 40 ชั่วโมง โดยอบรมในวันจันทร์ - วันศุกร์ อบรม 8 วันค่ะ

[**หมายเหตุ : ดูการอบรมรอบใหม่ พย 54. คลิกที่นี่ค่ะ]

ด่วน ! เปิดรับสมัคร วันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2554
ผุ้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง และสามารถสมัครได้คนละ 1 วิชาเท่านั้นนะคะ   

วิชาที่เปิดอบรมได้แก่
  1. วิชาขนมไทย
      เริ่มเรียน 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2554  
  2. วิชาถนอมอาหาร
      เริ่มเรียน 7 - 16 มีนาคม 2554
  3.วิชาอาหารภัตตาคาร
     เริ่มเรียน 21 - 30 มีนาคม 2554
  4.วิชาขนมอบ
     เริ่มเรียน 18 - 27 เมษายน 2554
  5.วิชาอาหารจานเดียว
     เริ่มเรียน 2 - 12 พฤษภาคม 2554
  6.วิชาอาหารคาว
     เริ่มเรียน 19 - 30 พฤษภาคม 2554
  7.วิชาขนมไทย
     เริ่มเรียน 6 - 15 มิถุนายน 2554
  8.วิชาขนมอบ
     เริ่มเรียน 21 - 29 มิถุนายน 2554

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป         
4. ซองเปล่าสีขาวยาวพร้อมติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง 1 ซอง
5. เงินประกัน 300 บาท        
6. ค่าบัตรนักศึกษา 20 บาท

วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนองที่
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ในวันและเวลาราชการ 9.00 น.-15.00 น.
โทรศัพท์ 0-2431-3623

หมายเหตุ :
1. วิชาที่ไม่สามารถเปิดได้ ให้มารับเงินประกันคืนในสัปดาห์แรกของวันเปิดเรียน(เฉพาะในวันและเวลาราชการ)
2.เงินประกัน จะคืนให้กรณีที่จบตามหลักสูตรเท่านั้น
3. รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีเอกสารครบในวันมาสมัครเท่านั้น
4. ผู้สมัครที่ได้สิทธิ์ในการสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนตัวกบผู้อื่นได้
5. ทุกวิชารับสมัครวิชาละ 25 คน

**พิเศษ : คลิกชม >>  การอบรมรอบใหม่ พย 54


ขอขอบคุณที่เยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.