Header Ads

อบรมฟรี ผู้ประกอบการใหม่


โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ให้ดำเนินไปได้ อย่างถูกทิศถูกทาง

สำหรับผู้ที่ต้องการมี ธุรกิจเป็นของตนเอง การเริ่มต้น เรียนรู้สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนเริ่มปฏิบัติจริง ถือได้ว่า เป็นการเริ่มต้นที่ดี (มีชัยไปกว่าครึ่ง) เราขอสนับสนุนอย่างแรงค่ะ
วันนี้ได้หยิบยก 2 ข่าว การอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการฟรี มาฝากค่ะ

ศูนย์พัฒนามาตรฐานคุณภาพการผลิตและการบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดโอกาสให้ ผู้เพิ่งจบการศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้ประกอบการ ทายาทธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม ฝึกอบรม-ฝึกภาคปฏิบัติและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาดูงานใน โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่มืออาชีพ ฟรี เพื่อการปฏิบัติงานจัดตั้งและขยายธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เน้น ธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป เครื่องสำอาง สมุนไพร บรรจุภัณธ์ ธุรกิจมูลค่าเพิ่ม และการบริการ เช่น สปา ความงาม นวดแผนไทย ฯลฯ เพื่อให้สามารถเป็นผู้ปฏิบัติงาน และผู้ประกอบการมืออาชีพ ที่มีแผนการลงทุน และแผนธุกิจรองรับ
   
ทางโครงการฯ รับสมัครผู้สนใจเข้า ฝึกอบรม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กพ. 54
ผู้ที่สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่ โทร. 0-2504-8113 หรือ 08-1346-4994

______0000_____

สถาบันอาหาร ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
จัด อบรมฟรี ภายใต้ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation : NEC) สาขาผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูป จำนวน 100 คน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
      
ผู้ที่สนใจ จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีความตั้งใจจริง ในการประกอบธุรกิจทางด้านอาหาร และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป หรือมีประสบการณ์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

โดยจะจัดอบรม ครั้งที่ 1/2554 ระหว่างวันที่ 8 มี.ค. –3 พ.ค. เปิดรับสมัครถึงวันที่ 28 ก.พ. และจะ จัดอบรม ครั้งที่ 2/2554 ระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. – 26 ก.ค. ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 31 พค 54.

ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ แผนกบริการฝึกอบรม ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันอาหาร
โทร. 0-2886-8088 ต่อ 2201 – 2209 หรือดูในเว็บไซต์ www.nfi.or.thขับเคลื่อนโดย Blogger.