Header Ads

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจ.ปทุมธานี

แจ้งประกาศจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม โดยเปิดรับแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดของหลักสูตรกิจกรรมการฝึกอบรมฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถ ในสาขาอาชีพอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ตามปกติ หรือเพื่อประกอบอาชีพเสริม หรือเพือเปลี่ยนอาชีพใหม่ จากอาชีพเดิม

โดยมีจุดประสงค์ ให้แรงงานได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหา ในกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะผู้ว่างงาน กลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

หลักสูตรฯ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ
 • กิจกรรมการ พัฒนาฝีมือ เพื่อเพิ่มโอกาสใน การประกอบอาชีพ
 • กิจกรรมการพัฒนา / ส่งเสริม การประกอบอาชีพอิสระ
ระยะเวลาการฝึก:  ตั้งแต่ 6 ชั่วโมง ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 480 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้ ความสามารถ ในสาขาอื่น ๆ นอกเหนือจากอาชีพเดิม
 • เปิดฝึกในวันจันทร์ - ศุกร์ หรือ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 06.00 น.
เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครเข้ารับการฝึก
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
แผนการเปิดฝึกหลักสูตร อาชีพเสริม
- สาขาอาชีพที่รับสมัคร:  
 • ตุ๊กตาดินไทย รุ่นที่ 1/54  จำนวน 12 ชม.  จำนวน 20 คน 
ระยะเวลาฝึก : 10 - 11 มค. 54 จันทร์-อังคาร
 • ตุ๊กตาดินไทย รุ่นที่  2/54 จำนวน 12 ชม. จำนวน 20 คน 
ระยะเวลาฝึก : 4 - 5 กค. 54 จันทร์-อังคาร
 • 10 อันดับอาหารไทยยอดนิยม รุ่นที่ 1/54 จำนวน 12 ชม. จำนวน 20 คน
ระยะเวลาฝึก : 20 - 21 ธค. 53 จันทร์-อังคาร
 • 10 อันดับอาหารไทยยอดนิยม รุ่นที่ 2/54 จำนวน 12 ชม. จำนวน 20 คน 
ระยะเวลาฝึก : 3 - 4 กพ. 54 พฤหัสบดี-ศุกร์
 • 10 อันดับอาหารไทยยอดนิยม รุ่นที่ 3/54 จำนวน 12 ชม. จำนวน 20 คน
ระยะเวลาฝึก : 9 - 10 พค 54. จันทร์-อังคาร
 • 10 อันดับอาหารไทยยอดนิยม รุ่นที่ 4/54 จำนวน 12 ชม. จำนวน 20 คน
ระยะเวลาฝึก : 13 - 14 กค 54. จันทร์-อังคาร
 • น้ำเต้าหู้/เต้าฮวย/ฟรุ๊ตสลัด จำนวน 12 ชม. จำนวน 15 คน
ระยะเวลาฝึก : 19 - 20 พค 54 พฤหันบดี-ศุกร์
 • โดนัท/คุกกี้ จำนวน 12 ชม. จำนวน 15 คน
ระยะเวลาฝึก : 21 - 22 กค 54. พฤหัสบดี-ศุกร์
 • นวตกรรมดินไทย จำนวน 12 ชม. จำนวน 20 คน
ระยะเวลาฝึก : 27 - 28 ธค 53. จันทร์-อังคาร
 • ต้นไม้มงคล จำนวน 12 ชม. จำนวน 20 คน
ระยะเวลาฝึก : 10 - 11 มีค 54 พฤหัสบดี/ศุกร์
 • การทำดอกไม้จันทร์และพวงหรีด รุ่นที่ 1/54 จำนวน 12 ชม. จำนวน 20 คน 
ระยะเวลาฝึก : 8 - 9 ธค 53. พุธ-พฤหัสบดี
 • การทำดอกไม้จันทร์และพวงหรีด รุ่นที่ 2/54 จำนวน 12 ชม. จำนวน 20 คน 
ระยะเวลาฝึก : 16 - 17 สค 54. อังคาร/พุธ
 • อาหารไทย 4 ภาค รุ่นที่ 1/54 จำนวน 36 ชม. จำนวน 20 คน 
ระยะเวลาฝึก : 14 - 19 มีค 54. จันทร์-เสาร์
 • อาหารไทย 4 ภาค รุ่นที่ 2/54 จำนวน 36 ชม. จำนวน 20 คน
ระยะเวลาฝึก : 23 - 28 พค 54 จันทร์-เสาร์
 • ขนมช่อม่วง/ปั้นสิบ/กะหรีปั๊บ รุ่นที่ 1/54 จำนวน 12 ชม. จำนวน 20 คน
ระยะเวลาฝึก : 24 - 25 กพ 54. พฤหัสบดี-เสาร์
 • ขนมช่อม่วง/ปั้นสิบ/กะหรี่ปั๊บ รุ่นที่ 2/54 จำนวน 12 ชม. จำนวน 20 คน
ระยะเวลาฝึก : 30 - 31 สค 54. อังคาร-พุธ

* กลุ่มเป้าหมาย: บุคคลทั่วไป/ผู้ว่างงาน/ผู้ถูกเลิกจ้าง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามการสมัครเข้ารับอบรม ได้ที่:
- ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน โทร. 0 2577 5867 - 9 ต่อ 117 , 126
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี
เลขที่ 2 / 89 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

ขอบคุณ/ที่มา : http://home.dsd.go.th/pathum

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.