Header Ads

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางพลัด

แนะนำศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. อีกหนึ่งแห่ง ที่เปิดสอนวิชาชีพฟรี ให้กับประชาชนทั่วไป โดยได้จัดวิชาต่าง ๆ หลากหลายสาขา และหลักสูตร ให้ผู้สนใจที่ต้องการเรียนรู้ฯ เพิ่มทักษะทางด้านวิชาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ หรือเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฯลฯ เปิดอบรมฟรีด้วยนะคะ ไม่เสียค่าสมัครค่ะ และหากเรียนจบตามหลักสูตรที่กำหนด จะได้รับมอบวุฒิบัตรรับรองด้วยค่ะ


ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด
ที่อยู่: ซอยจรัลสนิทวงศ์ 79  ถนนจรัลสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02 423 - 2025

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่ายติด)
 • รูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด 1 – 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
หลักสูตรอบรม 1 เดือน เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ (80 ชม.) เวลา 9.30 น. – 14.30 น.
วิชาที่เปิดอบรม ได้แก่
 1. คอมพิวเตอร์ ระดับ 1
 2. คอมพิวเตอร์ ระดับ 2
 3. เทคนิคการซอยผม
 4. การทำเทียนแฟนซี
 5. แปรรูปสมุนไพร
 6. การทำผ้าบาติกและมัดย้อม
 7. ดอกไม้จากดินไทย
 8. การออกแบบเครื่องประดับสตรี
 9. การทำอาหารคาว - อาหารว่าง
 10. การทำพวงมาลัยดอกไม้สดและการทำบายศรี
 11. การทำเบเกอรี่
 12. การสร้างแพทเทิร์น 
 13. การทำอาหารนานาชาติ
 14. วิชานวดแผนไทย
หลักสูตรอบรม 2 เดิอน เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ (160 ชม.) เวลา 9.30 น. –14.30 น.
วิชาที่เปิดอบรม ได้แก่
 1. เสริมสวย 
 2. ช่างตัดผมชาย
 3. การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
 4. การเย็บจักรอุตสาหกรรม
หลักสูตรอบรม 2 เดือน เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ (80 ชม.) เวลา 9.00 น. – 15.00 น.
วิชาที่เปิดอบรม ได้แก่
 1. การซ่อมคอมพิวเตอร์
 2. คอมพิวเตอร์ ระดับ 1
 3. คอมพิวเตอร์ ระดับ 2
 4. การทำบาติกและมัดย้อม
 5. การเพ้นท์กระจก
 6. นวดแผนไทยประยุกต์
 7. การออกแบบเครื่องประดับสตรี
 8. บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
 9. การทำเบเกอรี่
 10. อาหารคาว
 11. อาหารว่าง และขนมไทย
 12. การจัดดอกไม้สด และ การแกะสลักผักผลไม้
 13. แปรรูปสมุนไพร
 14. ช่างไฟฟ้า - พันมอเตอร์
 15. การสร้างแพทเทิร์น
 16. ซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์และติดตั้งกล้องวงจรปิด 
 17. วิชานวดแผนไทย
หลักสูตรเรียน 4 เดือน อบรมวันเสาร์ - อาทิตย์ (160 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 - 15.00 น.
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 
 1. ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 
 2. เย็บจักรอุตสาหกรรม
 3. เสริมสวย
 4. ตัดผมชาย
หลักสูตร วันเสาร์ หรือ อาทิตย์
เรียน 6 เดือน (120 ชั่วโมง) / เวลาเรียน 09.00 - 15.00 น.
วิชาที่เปิด คือ

 1. วิชา ตัดผมชาย (วันเสาร์) 
 2. ตัดผมชาย (วันอาทิตย์)
ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์ จะสมัครเข้ารับการอบรมอาชีพต่าง ๆ จากทางศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. บางพลัด กรุณาตรวจสอบ วัน/เวลา/และวิชา/การอบรม อีกครั้ง จากศูนย์ฝึกฯ ค่ะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.