Header Ads

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางพลัด


ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด เปิดรับสมัคร ประชาชนทั่วไปเข้ารับ การฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ฟรี ! มีวิชาชีพหลากหลายสาขา ให้เลือกอบรม ตามความชอบค่ะ ผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ หรืออาชีพใหม่ ๆ การสมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพต่าง ๆ นี้ จะทำให้พบทางเลือกใหม่ ๆ ได้ค่ะ ^^

และเมื่ออบรมอาชีพ จบตามหลักสูตรแล้ว จะได้รับมอบวุฒิบัตรรับรองด้วยนะคะ  ^^

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางพลัด
ตั้งอยู่ที่ :  ซอยจรัลสนิทวงศ์ 79  ถนนจรัลสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 2423 2025 – 26

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร อบรมอาชีพ ต่าง ๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ (มีรูปติด)
 • รูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด 1 – 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
หลักสูตรอบรม 1 เดือน เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ (80 ชม.) เวลา 9.30 น. – 14.30 น.
เปิดรับสมัครทุกวันที่ 15–30 ของทุกเดือน
เปิดเรียนในวันที่ 1 ของหรือวันจันทร์แรกของเดือนถัดไป

วิชาที่เปิดอบรม ได้แก่
 1. คอมพิวเตอร์ ระดับ 1
 2. คอมพิวเตอร์ ระดับ 2
 3. การทำเทียนแฟนซี
 4. การนวดแผนโบราณ
 5. การทำผ้าบาติกและมัดย้อม
 6. ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
 7. ดอกไม้จากดินไทย
 8. การออกแบบเครื่องประดับสตรี
 9. การทำอาหารคาว - อาหารว่าง
 10. การทำพวงมาลัยดอกไม้สดและการทำบายศรี
 11. การทำเบเกอรี่
 12. ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ
 13. การทำอาหารนานาชาติ
หลักสูตรอบรม 2 เดิอน เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ (160 ชม.) เวลา 9.30 น. –14.30 น.
เปิดรับสมัคร 5 รุ่น / ปี
 • รุ่นที่ 1. รับสมัครวันที่ 1 – 30 กันยายน : อบรม ตุลาคม – พฤศจิกายน
 • รุ่นที่ 2. รับสมัครวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน : อบรม ธันวาคม – มกราคม
 • รุ่นที่ 3. รับสมัครวันที่ 1 – 31 มกราคม : อบรม กุมภาพันธ์ - มีนาคม
 • รุ่นที่ 4. รับสมัครวันที่ 1 – 30 เมษายน : อบรม พฤษภาคม - มิถุนายน
 • รุ่นที่ 5. รับสมัครวันที่ 1 – 30 มิถุนายน : อบรม กรกฎาคม – สิงหาคม
วิชาที่เปิดอบรม ได้แก่
 1. เสริมสวย ระดับ 1
 2. ช่างตัดผมชาย
 3. การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
 4. การเย็บจักรอุตสาหกรรม
 5. การสร้างแพทเทิร์น
หลักสูตรอบรม 2 เดือน เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ (80 ชม.) เวลา 9.00 น. – 15.00 น.
เปิดรับสมัคร  6 รุ่น / ปี
 • รุ่นที่ 1. รับสมัครวันที่ 1 – 30 กันยายน : อบรม ตุลาคม – พฤศจิกายน
 • รุ่นที่ 2. รับสมัครวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน : อบรม ธันวาคม – มกราคม
 • รุ่นที่ 3. รับสมัครวันที่ 1 – 31 มกราคม : อบรม กุมภาพันธ์ – มึนาคม
 • รุ่นที่ 4. รับสมัครวันที่ 1 – 31 มึนาคม : อบรม เมษายน – พฤษภาคม
 • รุ่นที่ 5. รับสมัครวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม : อบรม มิถุนายน – กรกฎาคม
 • รุ่นที่ 6. รับสมัครวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม : อบรม สิงหาคม – กันยายน
วิชาที่เปิดอบรม ได้แก่
 1. การซ่อมคอมพิวเตอร์
 2. คอมพิวเตอร์ ระดับ 2
 3. การนวดแผนไทย
 4. การนวดแผนไทย ประยุกต์
 5. การทำเทียนแฟนซี
 6. การทำบาติกและมัดย้อม
 7. การเพ้นท์กระจก
 8. ดอกไม้จากดินไทย
 9. การออกแบบเครื่องประดับสตรี
 10. การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์
 11. บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์กระดาษ-เครื่องหนัง
 12. การทำเบเกอรี่
 13. อาหารคาว
 14. อาหารว่าง และขนมไทย
 15. การจัดดอกไม้สด และ การแกะสลักผักผลไม้
 16. ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
 17. ช่างไฟฟ้า - พันมอเตอร์
 18. การสร้างแพทเทิร์น
หลักสูตรอบรม 4 เดือน (80 ชม.) เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 15.00 น.
เปิดรับสมัคร 3 รุ่น / ปี
 • รุ่นที่ 1. รับสมัครวันที่ 1 – 30 กันยายน : อบรม ตุลาคม – มกราคม
 • รุ่นที่ 2. รับสมัครวันที่ 1 – 31 มกราคม : อบรม กันยายน – พฤศจิกายน
 • รุ่นที่ 3. รับสมัครวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม : อบรม มิถุนายน – กันยายน
ผู้ที่สนใจ อบรมอาชีพต่าง ๆ กรุณาตรวจสอบ วัน/เวลา/และวิชา/การอบรม อีกครั้ง จากศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด ค่ะ


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.