Header Ads

มหกรรมเส้นทางสู่อาชีพ ม.ราชภัฏธนบุรี

JOB FAIR  มหกรรมเส้นทางสู่อาชีพ

มีข่าว งานนัดพบแรงงาน มาฝากอีกแล้วค่ะ และเพราะมีการแสดง นิทรรศการ อาชีพอิสระ ให้คำแนะนำด้าน การประกอบอาชีพ ซึ่งตรงกับ จุดประสงค์ของการจัดทำบล็อกนี้ จึงได้นำข้อมูลมาเผยแพร่ให้ทราบกันค่ะ
มาดูรายละเอียดกันนะคะ

ในงานนี้จะมีกิจกรรม การรับสมัครงาน กับสถานประกอบการ มึตำแหน่งงานว่างถึง 2,000 อัตรา มีการให้คำปรึกษา แนะนำด้านอาชีพ การแสดงนิทรรศการอาชีพอิสระ ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ รวมทั้งมี การอบรม โครงการเตรียมควาพร้อมสู่อาชีพ โดยการแนะนำ การเตรียมเอกสารสมัครงาน การเขียน Resume การสัมภาษณ์งาน การประกอบอาชีพอิสระ เช่น ธุรกิจทำร้านกาแฟ การทำสบู่สมุนไพร และอื่น ๆ


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ร่วมกับ
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5
ขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมเส้นทางสู่อาชีพ
JOB FAIR
วันศูกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 54
โดยโปรแกรมบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ณ ลานหน้าอาคาร 3 ลานกิจกรรมโรงอาหารอาคาร 2

สนใจติดต่อ อ.ปฐมพงษ์ บำราบ
โทร. 0 2890 1801 ต่อ 3021

หรือเข้าไปดูที่ http://www.dru.ac.th

หรือสอบถามรายละเอียดที่ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 โทร. 0 2434 6575 – 6


ขับเคลื่อนโดย Blogger.