Header Ads

อบรมฟรี ผู้ประการใหม่ ม.รังสิต


อบรมฟรี โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิต
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต จับมือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัด อบรมฟรี โครงการเสริมสร้างผู้ประการใหม่ (New Entrepreneurs Creation : NEC) ในอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง และความงาม รวมถึงการนวดแผนไทย ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 2207 ชั้น  22 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ (ซอยวิภาวดี 9 )
ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว มุ่งเน้นเรื่องกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การจัดการธุรกิจ การบริหารองค์กร บุคลากร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารการเงิน การทำแผนธุรกิจ รวมถึงการศึกษาดูงาน โดยจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม การอบรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กพ. 2554 และจะทำการนัดสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ห้อง 1-504 ชั้น 5 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ม.รังสิต

สำหรับผู้สนใจ สามารถเข้ารับ การอบรมได้ฟรี โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดโครงการฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :-
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ม.รังสิต
โทรศัทพ์ : 02 791 5681 - 4
ติดต่อ คุณรังศิมา โทร. 081 827 7396
          คุณรุ่งรัตน์ โทร. 082 671 1129
โทรสาร 02 791 5682 , 02 791 5684

หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www2.rsu.ac.th/File Manager/Document/attach_news_file/ใบสมัครNEC-F01.pdf


ขอบคุณ/ที่มา : www2.rsu.ac.th/


ขับเคลื่อนโดย Blogger.