Header Ads

ฝึกอาชีพ งาน36ปี มทร.ธัญบุรี

สวัสดีค่ะ มีข่าวอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น มาฝากค่ะ จัดสอนภายในงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชมงคนธัญบุรี "36 ปี ราชมงคลสร้างคน สู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี"  รายละเอียดมี ดังนี้ค่ะ

งานราชมงคน สร้างคนสู่งาน อบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น
จะมีขึ้นใน วันที่ 16-18 มกราคม 2554 นี้นะคะ
ณ บริเวณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไปค่ะ

การอบรมวิชาชีพ มีฝึกปฏิบัติและชมการสาธิต พร้อมแนะนำอาชีพทำกิน
ตัวอย่าง วิชาชีพ เช่น
  • การเป่าแก้ว
  • การเพ้นท์แก้ว
  • การกัดแก้ว (ทำแผ่นแก้วใส ให้กลายเป็น ลวดลายวิจิตร)
  • การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ
  • การจัดแจกันทรายแก้ว
  • การทำสบู่ก้อนสมันไพร (สูตรชาววัง) การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม การทำน้ำยาล้างจาน
  • การประดิษฐ์เรีอนไทยจากกระดาษ
  • การประดิษฐ์หมวกจากวัสดุเหลือใช้ (จากกล่อง UHT)
ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่:
สำนักจัดการทรัพย์สิน อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ ชั้น 4 
โทรศัทพ์: 0 2549 3052 - 54 , 59 , 60
                

ขับเคลื่อนโดย Blogger.