Header Ads

อบรม"การประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว" ศิลปะชั้นสูงของไทย ฟรี

ประกาศการจัดอบรม "การประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว" ศิลปะชั้นสูง มรดกของไทย รายละเอียด ดังนี้ค่ะ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหนึ่งภารกิจสำคัญ คือ การศึกษา รวบรวม ส่งเสริมและเผยแพร่ งานช่างสิบหมู่ ซึ่งเป็นงานศิลปะทุกแขนงของไทยที่มีมาแต่โบราณ

ภาพจากกำหนดการอบรมและใบสมัคร
ทั้งนี้หนึ่งในงานศิลปะชั้นสูง ก็คือ หัวโขน ที่ใช้สำหรับสวมครอบศีรษะ ปิดบังส่วนหน้า ของผู้แสดงโขนอย่างมิดชิด เป็นศิลปวัตถุประเภทประณีตศิลป์ และงานศิลปะ ที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรตระการตา เช่นเดียวกับเครื่องแต่งกาย ประณีตบรรจงตามแบบช่างไทย

แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1.หัวโขนสำหรับใช้ในการแสดง 2.หัวโขนที่ใช้สำหรับเป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก หมายความถึงหัวโขนที่ทำขึ้นโดยการหล่อ ปั้น ฉีดและขึ้นรูปด้วยพลาสติกหรือกรรมวิธีอื่น ๆ ลงรักปิดทอง ประดับกระจก พลอย เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้เอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจึงได้ร่วมกับสำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (อพท.4)

จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ "การประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว" ขึ้นตาม โครงการการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ในเขตภาคเหนือตอนล่างเป็นสินค้าต้นแบบ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่ว ไปได้เรียนรู้ กระบวน การประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว เพื่อเป็นของที่ระลึก

การถ่ายทอดองค์ความรู้ ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว" กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยากรโดย นายพิทักษ์พงษ์ จุมปา เจ้าของร้านอินธนู ผู้ผลิตและจำหน่ายหัวโขนแบบร่วมสมัย สอนและฝึกปฏิบัติกระบวนการ เทคนิคต่าง ๆ ในการประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว เพื่อเป็นของที่ระลึก สามารถนำไปสร้างอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม ในแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ได้

ขอเชิญสมาชิกกลุ่ม OTOP นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไป ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมได้ฟรี

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2562 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 15 มีนาคม 2562
รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน
อบรมฟรี พร้อมที่พัก สำหรับผู้ที่มาจากต่างจังหวัด

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >> รายละเอียดการอบรมและใบสมัคร

สนใจสอบถามเพิ่มเติม:
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 055 961 201 ในวันและเวลาราชการ
เว็บไซต์: www.nuac.nu.ac.th

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.