Header Ads

8 สาขาช่าง ฝึกฟรี มีหอพักสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 4 ราชบุรี ประกาศรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2562 สามารถสมัครเข้าอบรม ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 15 มีนาคม 2562

สาขาช่าง ที่เปิดรับ ได้แก่
 • ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
 • ช่างประกอบโครงอลูมีเนียม 
 • ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 
 • ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 
 • ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
 • ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 
 • ช่างควบคุมเครื่องกัด เครื่องกลึง CNC 
 • ช่างก่ออิฐฉาบปูน
คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • อายุ 15 ปี ขึ้นไป 
 • สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
หลักฐานประกอบการสมัคร:
 • หนังสือรับรองทางการศึกษา 
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  
*สวัสดิการที่ได้รับ ได้แก่
 • หอพักฟรี 
 • ชุดฝึกงาน 
 • เบี้ยเลี้ยงการฝึกอบรม สำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
ผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรม สอบถามและสมัครได้ที่:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี
เลขที่ 113 หมู่ 10 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
โทรศัพท์: 032 337 607 - 9 
โทรสาร: 032 337 612
เว็บไซต์: dsd.go.th/Ratchaburi

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.