Header Ads

สอนวิชาชีพฟรี พร้อมอาหารและที่พัก ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จ.ขอนแก่น


ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เปิดฝึกอบรมอาชีพ ด้วยวิชาชีพที่น่าสนใจ สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พร้อมกับมีสวัสดิการให้กับผู้ที่เข้าฝึกอบรมกับทางศูนย์ฯ  อาทิ ที่พัก-อาหารฟรี พร้อมชุดฟอร์มและวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน ก็ฟรีค่ะ

หลักสูตร-วิชา ที่เปิดสอน ดังนี้

หลักสูตร 1 เดือน:
 • เบเกอรี่ ชา กาแฟ
 • แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
 • อาหารไทย 4 ภาค
 • การจัดตกแต่งสถานที่ในพิธีต่าง ๆ 
 • ช่างประดิษฐ์ อาทิ การสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก, ศิลปะงานใบตอง 
 • เสริมสวยสตรี ได้แก่ การสระไดร์ รีดผม ยืดผม ทำสีผม แต่งหน้า เกล้าผม ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ
หลักสูตร 4 เดือน:
 • ตัดผมชาย 
 • การดูแลผู้สูงอายุในบ้าน
หลักสูตร 6 เดือน:
 • ตัดเย็บเสื้อผ้า 
 • เสริมสวยสตรี 
 • บริการโรงแรม 
 • โภชนาการ 
 • พนักงานดูแลผู้สูงอายุและเด็ก 
 • นวดแผนไทยอบสมุนไพรและสปา
คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้ด้อยโอกาส สตรีและประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย ทั้งชายและหญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

เอกสารการสมัคร:
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด 
 3. รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว จำนวน 2 ชุด (ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ)
 4. วุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด 
 5. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) 1 ฉบับ 
หมายเหตุ: ผู้สมัคร ต้องนำเอกสารฉบับจริง มาแสดงในวันสมัครด้วยค่ะ

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่:
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 497 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (เดินทางเส้น ถนนมิตรภาพ ทางไป จ.อุดรธานี เยื้องโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ)

โทรศัพท์: 043 243 350 ในวันและเวลาราชการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.