Header Ads

สมัครด่วน!! โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน


ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจเข้าอบรมทักษะวิชาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์สำหรับจำหน่ายเป็นรายได้เสริม หรือทำใช้เองในครัวเรือน ลดรายจ่ายของครอบครัว ใน "โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน" ตามงบประมาณ ประจำปี 2561

กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ รายละเอียด ดังนี้

วิชาที่เปิดสอน
  • การทำสมุนไพรหอมสูดดม 
  • การทำแป้งฝุ่นทาตัว 
  • การผลิต ซิลกี้แฮร์โค้ท (เจล สำหรับบำรุงผม) 
  • ผลิตครีมตะไคร้หอมกันยุง 

หลักสูตรเรียน วันเสาร์-อาทิตย์
วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาอบรม 09.00 น. - 15.00 น.

สถานที่เรียน: ณ วัดราชโกษา ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง

เอกสารการสมัคร:
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน 
  2. สำเนาบัตรประชาชน 
  3. รูปถ่าย ขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
ผู้สนใจต้องการอบรม สามารถสมัครได้ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ได้ที่:

โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์: 02 326 6288

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.