Header Ads

สำนักงานเขตลาดกระบัง สอนอาชีพฟรี วันเสาร์-อาทิตย์

สวัสดีค่ะ ประกาศจาก สำนักงานเขตลาดกระบัง เชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพฟรี (เสาร์-อาทิตย์) ในโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รายละเอียดการสมัคร และ ตารางการอบรมวิชาชีพ มีดังต่อไปนี้ค่ะ


โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จัดอบรมโดย ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่รับจำนวนจำกัดนะคะ หากสนใจเรียน ต้องรีบสมัครค่ะ

วิชาชีพที่เปิดสอน ได้แก่

วันที่ 18 มิถุนายน 2559 - 14 สิงหาคม 2559
 • หลักสูตร นวดแผนโบราณ | เรียน 16 วัน / 1 รุ่น | สถานที่อบรม ห้องฝึกอบรม ชั้น 4
วันที่ 18 มิถุนายน 2559 - 10 กรกฎาคม 2559
 • หลักสูตร อาหารว่าง - อาหารจานเดียว | เรียน 8 วัน / 1 รุ่น | สถานที่อบรม โรงเรียนแสงหิรัญ
วันที่ 18 , 19 , 25 , 26 มิถุนายน 2559 , 2 , 3 , กรกฎาคม 2559
 • หลักสูตร การประดิษฐ์เครื่องประดับด้วยลูกปัด | เรียน 6 วัน | สถานที่อบรม ห้องฝึกอบรม ชั้น 4
วันที่ 22 , 29 มิถุนายน 2559 , 31 กรกฎาคม 2559
 • หลักสูตร การเพาะถั่วงอก - ทานตะวันอ่อน | เรียน รุ่นละ 1 วัน / 4 รุ่น | สถานที่อบรม ศาลาประชาคม
วันที่ 23 , 30  มิถุนายน 2559 , 7 , 21 กรกฎาคม 2559
 • หลักสูตร การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า | เรียน รุ่นละ 1 วัน / 4 รุ่น | สถานที่อบรม ศาลาประชาคม
วันที่ 2 , 3 , 9 , 10 , 16 , 17 , 23 , 24 กรกฎาคม 2559
 • หลักสูตร สิ่งประดิษฐ์จากผ้า | เรียน 8 วัน / 1 รุ่น | สถานที่อบรม ห้องประชุม ชั้น 4
วันที่ 2 , 3 , 9 , 10 , 16 , 17 กรกฎาคม 2559
 • หลักสูตร การผลิตสารเคมีใช้ในครัวเรือน | เรียน 8 วัน / 1 รุ่น | สถานที่อบรม หน้าห้องฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
วันที่ 13 กรกฏาคม 2559
 • หลักสูตร การเพาะเลี้ยงไส้เดือน | เรียน 1 วัน / 1 รุ่น | สถานที่อบรม ศาลาประชาคม
วันที่ 16 , 17 , 23 , 24 , 30 , 31 กรกฎาคม 2559
 • หลักสูตร ขนมเพื่อการค้า | เรียน 6 วัน | สถานที่อบรม โรงเรียนแสงหิรัญ
วันที่ 23 , 24 , 30 , 31 กรกฎาคม 2559 , 13 , 14 สิงหาคม 2559
 • หลักสูตร ศิลปประดิษฐ์(เดโคพาร์ด) | เรียน 6 วัน | สถานที่อบรม ห้องประชุม ชั้น 4
วันที่ 23 , 24 , 30 , 31 กรกฎาคม 2559 , 13 , 14 สิงหาคม 2559
 • หลักสูตร เพ้นท์เล็บ | เรียน 6 วัน | สถานที่อบรม หน้าห้องฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
วันที่ 30 , 31 กรกฎาคม 2559
 • หลักสูตร การจัดสวนในภาชนะเลียนแบบธรรมชาติ | เรียน 2 วัน | สถานที่อบรม หน้าห้องฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
หมายเหตุ: ระยะเวลาและสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมนะคะ

เอกสารการสมัคร
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 
 2. สำเนาบัตรประชาชน 
 3. รูปถ่าย 1 - 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
ผู้สนใจสอบถามและสมัครได้ที่:
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ชั้น 3 สำนักงานเขตลาดกระบัง
โทรศัทพ์: 02 326 6288

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.