Header Ads

อบรมวิชาชีพระยะสั้นฟรี 4 วิชาชีพ สร้างเสริมรายได้

สวัสดีค่ะ ข่าวอบรมอาชีพ ที่นำมาประชาสัมพันธ์ในวันนี้ เรียนฟรี 4 วิชา ค่ะ เพื่อส่งเสริมการมีทักษะวิชาชีพให้กับประชาชน สามารถนำไป สร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดการสอนอาชีพโดย สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ค่ะ


สำนักงานเขตหลักสี่ ประกาศเชิญชวนชาวหลักสี่ และประชาชนผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้น ประจำปี 2559 จำนวน 4 วิชา ซึ่งจัดอบรม 2 รุ่น ได้แก่
  • วิชาเบเกอรี่
  • วิชาดอกไม้ประดิษฐ์
  • วิชางานเพ้นท์
  • วิชาประดิษฐ์  ของชำร่วย
กำหนดการฝึกอบรม :-
  • รุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 15 - 18 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. 
  • รุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 21 - 24 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. 
ณ บริเวณห้องประชุมเปรมประชากร ชั้น 3 สำนักงานเขตหลักสี่

หลักฐานการสมัคร : ใช้บัตรประชาชน และ สำเนาบัตรประชาชน

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2559 รีบ ๆ กันหน่อยนะคะ เพราะรับจำนวนจำกัดค่ะ

ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหลักสี่
999 ซอยแจ้งวัฒนะ 10
ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

สายรถประจำทาง : สาย 52 , 150 , 356 รถตู้สาย มีนบุรี-ปากเกร็ด-รามคำแหง
โทรศัทพ์ : 02 982 2092 ต่อ 7426 - 7 ในวันและเวลาราชการ (8.00 น. - 16.00 น.)
เว็บไซต์ : www.bangkok.go.th/laksi

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.