Header Ads

ตารางฝึกอบรมอาชีพ โครงการลูกพระดาบส ปี 2559

สวัสดีค่ะ การฝึกอบรมอาชีพ ในโครงการลูกพระดาบส ซึ่งเป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ตามพระราชดำริ จากที่ผ่านมา ตามที่ผู้เขียนได้ติดตามข่าวการอบรมมาตลอด ก็พบว่า ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะ ทางโครงการ ฯ ประกาศรับสมัครไม่นาน ก็จะมีผู้สมัครครบตามจำนวนในเวลาอันสั้น ดังนั้น ในวันนี้ เมื่อผู้เขียนได้รับข้อมูลข่าวการอบรมอาชีพ ปี 2559 ซึ่งประกาศออกมาแล้ว จึงรีบมานำเสนอ เพือให้ผู้สนใจ ได้ตระเตรียม กำหนดการวางแผนไว้แต่เนิ่น ๆ ค่ะ

ตารางอบรมอาชีพ ประจำปี 2559 ตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดำริ

เดือนตุลาคม 2558 | อบรมเวลา 8.30 น. - 16.30 น.
 • วันที่ 2 ตุลาคม 2558 - การปลูกพืชไม่ใช้ดิน 
 • วันที่ 6 ตุลาคม 2558 - การทำซีซ่าสลัดและแซนวิสไส้ต่าง ๆ
 • วันที่ 9 ตุลาคม 2558 - การทำลิปมัน สบู่เหลว เจลล้างมือ และตะไคร้หอมกันยุง 
 • วันที่ 13 ตุลาคม 2558 - การทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร 
 • วันที่ 16 ตุลาคม 2558 - การทำผลไม้ดอง 
 • วันที่ 20 ตุลาคม 2558 - การผลิตไบโอดีเซล 
 • วันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2558 - การเพาะเห็ดแบบครบวงจร อบรม 5 วัน
 • วันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2558 - การเพาะเห็ดแบบครบวงจร อบรม 5 วัน
เดือนพฤศจิกายน 2558 | อบรมเวลา 8.30 น. - 16.30 น.
 • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 - การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
 • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 - การทำปลานิลหยอง น้ำพริกนรกปลานิล และสเต๊กปลานิล
 • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 - การนวดกดจุด
 • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 - การทำคานาเป้กุ้ง / กุ้งพล่า / กุ้งผัดซอส
 • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 - การเพาะเลี้ยงปลานิลหมัน 
 • วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 - การทำผงโรยข้าวปลาสลิดฟูริคาเกะ
 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 - การทำสบู่ แชมพู และน้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ
 • วันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2558 - การเพาะเห็ดแบบครบวงจร อบรม 5 วัน
 • วันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2558 - การเพาะเห็ดแบบครบวงจร อบรม 5 วัน
เดือน ธันวาคม 2558 | อบรมเวลา 8.30 น. - 16.30 น.
 • วันที่ 11 ธันวาคม 2558 - การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
 • วันที่ 11 ธันวาคม 2558 - เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด (เพื่อลดต้นทุนการผลิต)
 • วันที่ 18 ธันวาคม 2558 - การจัดดอกไม้ในงานพิธี
 • วันที่ 22 ธันวาคม 2558 - การทำน้ำยำเอนกประสงค์และน้ำจิ้มต่าง ๆ
 • วันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2558 - การเพราะเห็ดแบบครบวงจร อบรม 5 วัน
 • วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2558 - การเพราะเห็ดแบบครบวงจร อบรม 5 วัน
เดือน มกราคม 2558 | อบรมเวลา 8.30 น. - 16.30 น.
 • วันที่ 8 มกราคม 2559 - การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
 • วันที่ 12 มกราคม 2559 - การทำปุ๋ยชีวภาพ
 • วันที่ 15 มกราคม 2559 - การจัดสวนในภาชนะ
 • วันที่ 19 มกราคม 2559 - การปลูกกล้วยไม้
 • วันที่ 22 มกราคม 2559 - การชงกาแฟ
 • วันที่ 26 มกราคม 2559 - การทำอาหารไทยจานเดียว
 • วันที่ 29 มกราคม 2559 - การทำลิปมัน สบู่เหลว เจลล้างมือ และตะไคร้หอมกันยุง
 • วันที่ 13 - 17 มกราคม 2559 - การเพราะเห็ดแบบครบวงจร อบรม 5 วัน
 • วันที่ 20 - 24 มกราคม 2559 - การเพราะเห็ดแบบครบวงจร อบรม 5 วัน
เดือน กุมภาพันธ์ 2559 | อบรมเวลา 8.30 น. - 16.30 น.
 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 - การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 - การทำซีซ่าสลัดและแซนวิสไส้ต่าง ๆ
 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 - การทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้ามกล้องงอก
 • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 - การทำผลไม้ดอง
 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 - การทำสบู่ แชมพู และน้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 - การทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่มและน้ำสมุนไพร
 • วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 - ซักรีดแบบครบวงจร
 • วันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 - การเพราะเห็ดแบบครบวงจร อบรม 5 วัน
 • วันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 - การเพราะเห็ดแบบครบวงจร อบรม 5 วัน
เดือน มีนาคม 2559 | อบรมเวลา 8.30 น. - 16.30 น.
 • วันที่ 4 มีนาคม 2559 - การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
 • วันที่ 8 มีนาคม 2559 - การทำคานาเป้กุ้ง / กุ้งพล่า / กุ้งผัดซอส
 • วันที่ 11 มีนาคม 2559 - การผลิตไบโอดีเซล
 • วันที่ 15 มีนาคม 2559 - การทำผงโรยข้าวปลาสลิดฟูริคาเกะ
 • วันที่ 18 มีนาคม 2559 - การเพาะเลี้ยงปลานิลหมัน
 • วันที่ 22 มีนาคม 2559 - การทำปลานิลหยอง น้ำพริกนรกปลานิล และ สเต็กปลานิล
 • วันที่ 9 -13 มีนาคม 2559 - การเพราะเห็ดแบบครบวงจร อบรม 5 วัน
 • วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2559 - การเพราะเห็ดแบบครบวงจร อบรม 5 วัน
ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามและลงทะเบียนฝึกอบรม ดังกล่าวนี้ ที่เบอร์โทรศัทพ์ : 02 174 - 41 11 ในเวลาราชการค่ะ
โดยผู้เข้าอบรม ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเท่านั้น เสื้อโปโล กางเกงขายาว

สำหรับ ผู้สนใจอบรม หลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสาร เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ดังนี้
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์
- ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่โครงการฯ

โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์ : lukphradabos.org/

หมายเหตุ : ตารางฝึกอบรมอาชีพ ปี 2559 ที่นำเสนอนี้ เป็นเพียงสองไตรมาสนะคะ ส่วนที่เหลืออีกสองไตรมาสนั้น จะนำมาเสนอในคราวต่อไปค่ะ หรือจะเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการฯ ค่ะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.