Header Ads

เชิญร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาสังคมของกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่มหานครสำหรับทุกคน


สวัสดีค่ะ.. นำข่าวการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาสังคมของกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่มหานครสำหรับทุกคน มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะ
โดยกรุงเทพมหานครตั้งใจจัดเต็ม  3 สถานที่ 3 วาระ เน้นนโยบายในการสร้างกรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งโอกาส มหานครแห่งความสุข และ มหานครแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน ด้วยการพัฒนาสังคมทุกรูปแบบ และเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตทุกมิติสำหรับทุกคนค่ะ


ภายใต้การจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาสังคมของกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่มหานครสำหรับทุกคน จะมีกิจกรรมให้ทักษะความรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมการฝึกอาชีพ การให้ข้อมูลความรู้ทางด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ รวมทั้งข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต

กิจกรรม โครงการพัฒนาสังคมของกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่มหานครสำหรับทุกคน ได้แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ค่ะ

ครั้งที่ 1 : สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้
  • จัดงานระหว่าง วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 น. – 20.30 น. 
  • ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้า Esplanade รัชดา เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
- เน้นการสร้างความมั่นคง ทางอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมภายในงาน อาทิเช่น นิทรรศการเชิงวิชาการ เสวนาวิชาการ สาธิตการฝึกอาชีพ สันทนาการ กิจกรรมการเรียนรู้ และการแสดงบนเวที

ครั้งที่ 2 : ยิ้ม รับความสุข
  • ระหว่าง วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.30 น. - 20.30 น. 
  • ณ บริเวณชั้น 4 MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ 
- เน้นการให้โอกาสในการสร้างสรรค์กิจกรรมด้านสังคมกับคนทุกกลุ่มตั้งแต่แรกเกิด กิจกรรม อาทิเช่น การจัดนิทรรศการเชิงวิชาการ เสวนาวิชาการ หัวข้อ "ทำอย่างไร ให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ" และ "เด็กและสตรีไทย สู่ความหวังใหม่ของสังคม" สาธิตการฝึกอาชีพ สันทนาการ กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ชมการแสดงบนเวที ฯลฯ

ครั้งที่ 3 : ความสุขของผู้สูงอายุ
  • จัดในวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2557 
  • ณ บริเวณชั้น M ศูนย์การค้า Terminal 21 เขตวัฒนา 
- เน้นการทำอย่างไรให้คนสามวัยอยู่ในสังคมเดียวกันได้อย่างมีความสุข และยกย่องผู้สูงอายุเป็นเสาหลักของสังคมและครอบครัวทุกด้าน กิจกรรมในงาน อาทิ นิทรรศการเชิงวิชาการ ชมการเสวนาวิชาการ หัวข้อ "คน 3 วัย ในสังคมเดียวกัน" และ "ผู้สูงอายุไทยก้าวไกลสู่ AEC" สาธิตการฝึกอาชีพ กิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ

ทางฝ่ายผู้จัดงานฯ ได้ประกาศข่าวเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.