Header Ads

พัฒนาชุมชนฯ เขตยานนาวา จัดฝึกอาชีพระยะสั้น ฟรีฝึกอาชีพระยะสั้น ศูนย์ฝึกอาชีพยานนาวา
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอาชีพ ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ฟรี !! เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ได้ใช้เวลาว่างไปในทางที่ก่อเกิดประโยชน์ และมีทักษะวิชาชีพ จากการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ดังกล่าวนี้ ติดตัวไว้ หวังผลให้มีการต่อยอดในลำดับต่อ ๆ ไป เช่น การนำไปประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้เสริม เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม ที่นำมาเสนอนี้ กล่าวโดย นายนิรันดร์ ภูวธนารักษ์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร แจ้งว่าทางเขตฯ ได้จัด โครงการฝึกอบรมอาชีพ ขึ้นในเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2557 นี้

วิชาชีพที่เปิดฝึกอบรม รอบนี้ คือ หลักสูตรการประดิษฐ์ต้นไม้มงคล
กำหนดฝึกอบรม วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00–15.00 น.
ในวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2557 และ วันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2557
หลักฐานการสมัคร ได้แก่
  1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
* สมัครด่วนนะคะ รับจำนวนจำกัดค่ะ

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัคร เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ฟรี! ได้ที่ :-
- ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02 295 0929 ในวันและเวลาราชการค่ะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.