Header Ads

ฝึกอบรม ผู้ประกอบอาชีพเชิงธุรกิจ นวดแผนไทย


ข่าวฝึกอาชีพ 2557 วันนี้มาจากสำนักพัฒนาสังคม ได้จัดกิจกรรม ฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ ผู้ที่มีความรู้ด้านการนวดแผนไทย ที่ต้องการประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเปิดร้านนวดแผนไทยเป็นของตนเอง เข้ารับการฝึกอบรม การบริหารการจัดการ ด้านต้นทุน การเงิน และการตลาด
สำนักพัฒนาสังคม จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ให้แก่ผู้สำเร็จ วิชานวดแผนไทย หลักสูตร ผู้ประกอบอาชีพเชิงธุรกิจ ฟรี !
โครงการพัฒนา ผู้ประกอบอาชีพเชิงธุรกิจ เปิดรับผู้ที่มีความรู้ ด้านการนวดแผนไทย เข้ารับการฝึกอบรม ด้านการบริหารจัดการด้านต้นทุน การเงิน การตลาด
เพือนำไปประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเปิดร้านนวดแผนไทยเป็นของตนเอง อบรมโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรธุรกิจ ฯ

การอบรมโครงการฯนี้ จะจัดขึ้น  ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2557
ที่โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง

คุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องสำเร็จ การฝึกอบรม ในวิชานวดแผนไทย
มีความสนใจและมีความตั้งใจจะประกอบ ธุรกิจนวดแผนไทย
โดยกำหนด รับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวนจำกัดเพียง 43 คนเท่านั้นนะคะ ท่านที่สนใจ รีบตัดสินใจสมัครด่วน ก่อนเต็มจำนวนค่ะ

รับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มกราคม 2557 ค่ะ

ท่านใดสนใจ จะสมัครเข้ารับ การฝึกอบรมโครงการ ฯ นี้ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่
กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ อาคาร 3 ชั้น 5
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) 
ถนนมิตรไมตรี 3 เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ :  02 247 9492 - 3
โทรสาร : 02 2479492 ในวันเวลาราชการ

และที่ ศูนย์พัฒนาธุรกิจ อาคารเศรษฐกิจชุมชน 
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 79 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ :  02 4244 655 - 6 เวลา 8.30-16.30 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


^^  ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ  ^^


ขับเคลื่อนโดย Blogger.