Header Ads

อบรม ผู้ประกอบการใหม่ (NEC) การบริหารจัดการธุรกิจการฝึกอาชีพ ต่าง ๆ เป็นหนทาง แห่งการเริ่มต้น ของผู้ที่มีความต้องการ อยากเป็น ผู้ประกอบการ หรืออยากเป็น เจ้าของกิจการ เปิดร้านค้าขาย

การเลือกสมัครเข้ารับการ ฝึกอาชีพ จากแหล่งถ่ายทอดวิชาความรู้ ในวิชาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อนำทักษะความรู้ ทีได้จากการ ฝึกอาชีพ ในสาขานั้น ๆ มาประกอบการค้า หรือ ดำเนินกิจการร้านค้า สามารถ สร้างงาน สร้างอาชีพ ใหม่ได้
วิธีการนี้ เป็นวิธีการ ที่ใคร ๆ หลายคน ต่างก็เลือกใช้ และได้ผลดี นะคะ

แต่การประกอบการต่าง ๆ นั้น ทักษะความรู้ด้านการบริหาร การจัดการ ถือเป็นเรื่องสำคัญ และจะเป็นผลดีอย่างมาก ต่อการดำเนินกิจการ

ดังนั้น หากมีโอกาส หรือมีเวลา ก็ไม่ควรพลาด ทีจะศึกษา วิชาการด้านนี้ เพิ่มเติมนะคะ ^^

และวันนี้ เราก็มี ข่าวประชาสัมพันธ์ การอบรมอาชีพ ด้านนี้ มาฝากค่ะ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการอบรม

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) รุ่นที่ 3
สำหรับผู้ที่ต้องการ และมีความตั้งใจจะ ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือต้องการมี กิจการเป็นของตนเอง
ผู้ที่เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้ ถึงกลยุทธ์ ทางด้านการบริหาร การจัดการธุรกิจที่ทันสมัย

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เปิดอบรม ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
อบรมเฉพาะ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ค่ะ

ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเดิมได้ที่
โทรศัพท์ : 02 202 4521 ,  089 204 1436
เว็บไซต์ : nec.dip.go.th

สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.