Header Ads

อบรมอาชีพ ธุรกิจความงามและสุขภาพ

สวัสดีค่ะ หลายท่านมีความใฝ่ฝัน อยากมี ธุรกิจเป็นของตนเอง แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
การเข้ารับการฝึกอบรม วิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่า เป็นการเริ่มต้นที่ดีได้ค่ะ เพราะสามารถเปิดโลกทัศน์ ได้เรียนรู้ มุมมองใหม่ ๆ สัมผัสพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน กับผู้ที่เข้ารับการอบรมด้วยกันค่ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ การอบรมในวันนี้ เกี่ยวข้องกับ ความสวยความงามและสุขภาพค่ะ ซึ่งน่าจะเป็นธุรกิจที่อยู่ในความสนใจ ของใครหลายคนนะคะ  ^^


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

จัดการหลักสูตรฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
หลักสูตร ธุรกิจความงามและสุขภาพ รุ่นที่ 3

ผู้เข้ารับการอบรม จะได้สัมผัสกับเรื่องราวของความงามแบบจัดเต็ม และมีการฝึกปฏิบัติเทคนิคการผลิต สูตรเครื่องสำอางด้วยค่ะ น่าสนใจมากทีเดียวนะคะ

อบรมใน วันพุธและวันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
โดยจะเปิดอบรมใน เดือนมกราคม - มีนาคม 2556

ท่านที่สนใจ การฝึกอบรม ดังกล่าวนี้ สามารถติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่
คุณกนก และ คุณวุฒิชัย  โทรศัพท์ : 02 202 4571 - 4 
เว็บไซต์: nec.dip.go.th
Email : nec_beauty@hotmail.com

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.