Header Ads

อบรมอาชีพ ธุรกิจความงามและสุขภาพสวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านทุกท่าน ^ ^
หลายท่านมีความใฝ่ฝัน อยากมี ธุรกิจเป็นของตนเอง แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
การเข้ารับการ ฝึกอาชีพ หรือฝึกอบรม วิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่า เป็นการเริ่มต้นที่ดีได้ค่ะ  เพราะสามารถเปิดโลกทัศน์ ได้เรียนรู้ มุมมองใหม่ ๆ สัมผัสพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน กับผู้ที่เข้ารับ การอบรม ด้วยกันค่ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ การฝึกอาชีพ ในวันนี้ เกี่ยวข้องกับ ความสวยความงามและสุขภาพค่ะ ซึ่งน่าจะเป็นธุรกิจที่อยู่ในความสนใจ ของใครหลายคนนะคะ  ^^


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

จัดการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
หลักสูตร ธุรกิจความงามและสุขภาพ รุ่นที่ 3

ผู้เข้ารับ การฝึกอบรม จะได้สัมผัสกับเรื่องราวของความงามแบบจัดเต็ม และมีการฝึกปฏิบัติเทคนิคการผลิต สูตรเครื่องสำอางด้วยค่ะ น่าสนใจมากทีเดียวนะคะ ^^

อบรมใน วันพุธและวันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
โดยจะเปิดอบรมใน เดือนมกราคม - มีนาคม 2556

ท่านที่สนใจ การฝึกอบรม ดังกล่าวนี้ สามารถติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่
คุณกนก และ คุณวุฒิชัย  โทรศัพท์ : 02 202 4571 - 4 
Email : nec_beauty@hotmail.comขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ

ขอบคุณ/ที่มา :  nec.dip.go.th

ขับเคลื่อนโดย Blogger.