Header Ads

อบรมวิชาชีพ สาขาช่างต่าง ๆสวัสดีค่ะ..
มีประกาศจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 1 จ.สมุทรปราการ จัดอบรมวิชาชีพ สาขาช่างต่าง ๆ ให้กับบุคคลทั่วไป ในหลักสูตรยกระดับฝีมือ โดยอบรมกันทุกวันเสาร์ เริ่มอบรมในเดือนตุลาคม 54. นี้ค่ะ
มาดูรายละเอียดกันค่ะ


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
รับสมัครเข้ารับการฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ วันเสาร์ รุ่น 1/2554

ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคทั่วไป ที่ทำงานอยู่แล้ว ในตลาดแรงงาน และผู้ว่างงาน เนื่องจากถูกเลิกจ้าง เข้ารับการฝึก หลักสูตรยกระดับฝีมือ วันเสาร์ ในสาขาช่างต่าง ๆ
ผู้สมัครจะต้องสมัครเพียง 1 สาขาเท่านั้น ซึ่งมีระยะเวลาการฝึก ประมาณ 30 – 70 ชม. โดยจะจัดให้ฝึกทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

อบรมวิชาชีพ สาขาช่างต่าง ๆ ดังนี้
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1  สมุทรปราการ

กําหนดการ รับสมัครเข้ารับ การอบรมวิชาชีพต่าง ๆ มีดังนี้ค่ะ
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 16 สค 54. – 30 กย 54.
สอบคัดเลือก : วันที่  1 ตุลาคม  2554 เวลา 9.00 น.
ประกาศผลสอบคัดเลือก : วันที่ 7 ตุลาคม 2554
รายงานตัว/ลงทะเบียน และเปิดอบรม วันที่ 8 ตุลาคม 54 เวลา 9.00 น.


คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
หลักฐานการสมัคร ดังนี้
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด
  2. ค่าธรรมเนียม การเข้าฝึกอบรม
        2.1 หลักสูตร 30 ชั่วโมง อัตรา 300 บาท
        2.2 หลักสูตร 31 – 70 ชั่วโมง อัตรา 500
**จ่ายค่าธรรมเนียมในวันแรกที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพช่างทุกหลักสูตร

ท่านใดสนใจ จะเข้ารับ การอบรมดังกล่าว ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
เลขที่ 1039 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02 315 3799

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ

ขอบคุณ/ที่มา :home.dsd.go.th/central
ขับเคลื่อนโดย Blogger.