Header Ads

ฝึกอาชีพฟรี ศูนย์ฝึกฯ ตลาดโชคชัย 4 : ตุลาคม 54


สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านทุกท่าน... ฝึกอาชีพฟรี ในเดือนตุลาคม 2554 นี้ จาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานคร (เขตวังทองหลาง) หรือเรียกง่าย ๆ  จำได้แม่น ๆ คือ ศูนย์ฝึกอาชีพ ตลาดโชคชัย 4 

สถานฝึกอาชีพ ที่ว่านี้ ตั้งอยู่ที่ อาคารมีนะโยธิน ในตลาดโชคชัย 4 ซอยลาดพร้าว 53 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02 538 8093
ตลาดโชคชัย 4นี้ จะอยู่ติดถนนลาดพร้าว หาง่ายมากค่ะ เจอซอยลายพร้าว 53 ก็เดินเข้าไป ไม่ไกลเลยค่ะ ได้เห็นร้านรวงขายนู่นขายนี่ เพลินๆ ตา เดี๋ยวก็ถึงแล้ว

หลักฐานในการสมัครเข้า อบรมวิชาชีพ ของศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้ ดังนี้ค่ะ
  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
เปิดรับสมัครทุกวัน เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
และบางหลักสูตรอาจปิดรับสมัครก่อนกำหนด ถ้าหากมีผู้สมัครเรียนครบตามจำนวนแล้วค่ะ


หลักสูตร อบรมวิชาชีพ วันจันทร์ - วันศุกร์
   ฝึกอาชีพฟรี ตลาดโชคชัย 4       

หลักสูตร อบรมวิชาชีพ วันเสาร์ – อาทิตย์
   อบรมวิชาชีพ ฝึกอาชีพระยะสั้น


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.