Header Ads

ฝึกอาชีพระยะสั้น สารพัดช่างสี่พระยา 2554


สวัสดีค่ะ..วานนี้ได้นำเสนอ การฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า ที่ตั้งอยู่ถนนสี่พระยา ไปแล้ว..
แต่ยังมีอีกสองสาขาของ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา คือ สาขาเอี่ยมละออ และ สาขาชุมชนบ่อนไก่ ที่ผู้เขียนยังไม่ได้นำเสนอ เนื่องจาก..จะเป็นเนื้อหาที่ยาวเกินไป จึงได้ตัดทอนมาเป็นวันนี้ค่ะ

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอน 3 สาขาดังนี้
  1. วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า เลขที่ 474/2 ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2236-1312, 0-22361245, โทรสาร. 0-2233-2252 
  2. วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาเอี่ยมละออ เลขที่ 1130 ซอยวานิช 2 ติดกับกรมเจ้าท่า (ตลาดน้อย) สุดซอยเจริญกรุง 22 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 266 5449
  3. วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาชุมชนบ่อนไก่ ตั้งอยู่ที่เคหะ อาคารชุมนบ่อนไก่ แฟลต 1 และ แฟลต 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 250 0693
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1 / 2554 รับสมัครถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2554..ใกล้ที่ไหน เชิญสมัครเข้าอบรมที่นั่นค่ะ

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาเอี่ยมละออ
ตัวอย่าง วิชาชีพที่เปิดสอน อาทิ

การฝึกอบรม สารพัดช่างสี่พระยา
  


วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาชุมชนบ่อนไก่
ตัวอย่าง วิชาชีพที่เปิดสอน อาทิ

สร้างรายได้ ฝึกอาชีพ สารพัดช่างสี่พระยา
  
ผู้สนใจ สามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติม ในเว็บไซต์ของ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ที่ลิงก์อ้างอิง/ที่มา ข้างล่างนะคะ

หมายเหตุ : คลิกอ่านข่าว ฝึกอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ภาคเรียนที่ 1 / 2557 

ขอบคุณ/ที่มา : www.spy.ac.th

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.