Header Ads

อบรม ผู้ประกอบการรายย่อย หลักสูตรพัฒนาธุรกิจ


สวัสดีค่ะ.. มีข่าวการฝึกอบรม ที่เกี่ยวเนื่องกับ เรื่องการประกอบอาชีพ มารายงานเช่นเคยค่ะ สำหรับในวันนี้เป็นข่าว การอบรมผู้ประกอบการรายย่อย จากสำนักพัฒนาสังคม กทม. ค่ะ

โดยในเนื้อข่าวรายงานว่า นางพัชรา เกิดผล รองผู้อำนาวการสำนักพัฒาสังคม กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งว่า ทางสำนักพัฒนาสังคม กำหนดเปิด การฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างทักษะ เตรียมความพร้อม การเป็นผู้ประกอบการ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ วางแนวทางการตลาด การเงิน ตลอดจนสร้างผลิดภัณฑ์ กำหนดและวางแผนสร้างจุดขาย แข่งขันในตลาดเชิงธุรกิจ

กำหนดการเปิดฝึกอบรมเป็น 7 หัวข้อวิชา ดังนี้
  1. การเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
  2. การตลาดสำหรับกิจการขนาดย่อม
  3. การบริหารจัดการ
  4. การเงินและการหาแหล่งเงินทุน
  5. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
  6. การจัดทำแผนธุรกิจ
  7. การประกอบธุรกิจผ่านเว็บไซต์
อบรม โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ ในหลักสูตรธุรกิจ
ผู้สนใจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ ดังกล่าวนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ณ ศูนย์พัฒนาธุรกิจ อาคารเศรษฐกิจชุมชน
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 79 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.

และที่ กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม เขตดินแดง ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2247 9492 – 4

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ ขับเคลื่อนโดย Blogger.