Header Ads

ฝึกอาชีพระยะสั้น วิทยาลัยในวัง

สวัสดีค่ะ มีข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้า อบรมวิชาชีพประเภทงานฝีมือ ที่น่าสนใจ มาแจ้งให้ทราบกันค่ะ ไม่พูดพร่ำทำเพลง เข้าเนื้อหาการรับสมัคร และรายวิชาที่เปิดอบรมกันเลยแล้วกันนะคะ

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เปิดอบรมวิชาชีพ ด้านงานฝีมือ หลักสูตรระยะสั้น 40 ชั่วโมง 
โดยจะเปิดอบรมกันใน วันเสาร์ และ วันอาทิตย์
ด่วน! รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 4. ซองเปล่าสีขาวขนาดยาว พร้อมติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง 1 ซอง
 5. เงินประกัน 300 บาท
 6. ค่าบัตรนักศึกษา 20 บาท
สมัครด้วยตนองที่:
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โทรศัพท์: 02-431-3623
ในวันและเวลาราชการ 9.00 น. – 15.00 น.

หมายเหตุ:
 1. วิชาที่ไม่สามารถเปิดได้ ให้มารับเงินประกันคืนในสัปดาห์แรกของวันเปิดเรียน (เฉพาะในวันและเวลาราชการ)
 2. เงินประกัน จะคืนให้กรณีที่จบตามหลักสูตรเท่านั้น
 3. รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีเอกสารครบ ในวันมาสมัครเท่านั้น
 4. ผู้สมัครที่ได้สิทธิ์ในการสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนตัวกับผู้อื่นได้
 5. ทุกวิชารับสมัคร วิชาละ 25 คน
วิชาชีพที่เปิดอบรมในวันเสาร์ เริ่มเรียน 21 พฤษภาคม 2554 มีดังนี้
 1. วิชาร้อยมาลัย
 2. วิชาแกะสลักของอ่อน
 3. วิชาร้อยลูกปัด (มาลัย)
 4. วิชาศิลปะการผูกผ้า
 5. วิชางานใบตอง
วิชาชีพที่เปิดอบรมในวันอาทิตย์ เริ่มเรียน 22 พฤษภาคม 2554 มีดังนี้
 1. วิชาปั้นดอกไม้ดินไทย
 2. วิชาร้อยมาลัย ( คริสตัล )
 3. วิชาตกแต่งผลิตภัณฑ์
ท่านใดสนใจการอบรมวิชาชีพข้างต้น ต้องรีบตัดสินใจและสมัครโดยด่วนนะคะ

________000000_________
 
อีกข่าวหนึ่ง ที่จะขอย้ำบอกกันคือ เรื่องการอบรมอาชีพอิสระระยะสั้น ของ มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ ที่จะเปิดอบรมอาชีพต่าง ๆ กันทุกวันอาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ เดือนนี้ก็จะตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤกษภาคม 2554

เคยเขียนแนะนำการอบรมอาชีพ ของ “ลุงขาวไขอาชีพ” ไปแล้ว ใครที่ยังไม่ได้อ่าน หรืออยากอ่านอีกรอบ เชิญคลิกที่นี่ค่ะ ฝึกอาชีพระยะสั้น ลุงขาวไขอาชีพ
 
ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.