Header Ads

อบรมฟรี Organizer

12:03
สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ มีข่าว อบรมอาชีพ มานำเสนอ เช่นเคยค่ะ วันนี้เป็นหลักสูตร “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” ของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม...Read More

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินุธโร อุปถัมภ์

12:20
สวัสดีค่ะ   เป็นอีกหนึ่งบทความ สำหรับการแนะนำสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพ ของ  โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิดสอนวิชาชีพหลากหลายสาขา โดยเปิ...Read More

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ม้วน บำรุงศิลป์

12:56
สวัสดีค่ะ   บทความแนะนำสถานที่ อบรมอาชีพ  ของ รร.ฝึกอาชีพกทม. ในวันนี้ อยู่แถวลาดพร้าวค่ะ มีชื่อเป็นทางการว่า โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร...Read More

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร คลองเตย

14:36
สวัสดีคุณผู้อ่านค่ะ  บทความแนะนำ สถานที่  ฝึกอบรมอาชีพ ในวันนี้ เป็นคิวของ  โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร คลองเตย  ค่ะ โรงเรียนฝึกอาชีพกร...Read More

ไอเดีย สร้างธุรกิจ ผู้ประกอบการใหม่

12:59
สวัสดีค่ะ..  วันนี้ขอนำเสนอ  ไอเดีย สร้างธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งเป็นมุมมองความคิดของผู้เขียน ที่อยากจะแบ่งปันค่ะ หวังว่าจะเป็นป...Read More

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร กาญจนสิงหาสน์

16:45
สวัสดีค่ะ..  วันนี้มีสถานที่เรียนวิชาชีพของ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร อีกหนึ่งแห่งมานำเสนอข้อมูลให้รับทราบกันค่ะ..  ตามที่ ได้เคยเรียนใ...Read More

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร อาทร สังขะวัฒนะ

15:57
สวัสดีค่ะ.. ตามที่ ได้เกริ่นบอกไปในบทความที่แล้ว ถึงเรื่องต้องนำเสนอบทความ  การฝึกอาชีพ ของ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ให้ครบทั้ง 10...Read More

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บ่อนไก่

14:35
สวัสดีค่ะ  ได้รับ E-mail ถามถึงเรื่อง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 แห่ง ที่เคยนำเสนอไปแล้วนั้น บทความเหล่านั้นได้หายไปไหน ลบทิ้งไ...Read More

ฝึกอาชีพฟรี ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร รามคำแหง

20:24
สวัสดีวันปีใหม่ไทยค่ะ หลายคน ต้องเดินทางไกล ทั้งกลับบ้านเยี่ยมญาติพี่น้อง หรือท่องเที่ยวพักผ่อน เฉลิมฉลองวันมหาสงกรานต์ไทย ขออวยพรให้ทุก...Read More

ฝึกอาชีพฟรี เขตบึงกุ่ม

21:27
สวัสดีค่ะ  วันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการฝึกอบรมมาฝากอีกแล้วค่ะ คราวนี้จะอยู่ใกล้ที่พักใครบ้าง ดูกันได้เลยค่ะ คือเมือวันก่อนได้เข้าไปดูเว็...Read More

ฝึกอาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

14:47
สวัสดีค่ะ..   วันนี้จะนำเสนอสถานที่ ฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพ อีกหนึ่งแห่ง ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ และมี วิชาชีพต่าง ๆ ให้เลือกฝึกอบรม กันหลากห...Read More
ขับเคลื่อนโดย Blogger.