เรียนทำอาหาร วิทยาลัยในวังศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
เปิดอบรม การทำอาหาร หลักสูตรระยะสั้น 40 ชั่วโมง
โดยอบรมวันจันทร์-วันศุกร์ อบรม 8 วัน

[**หมายเหตุ : ดูการอบรมรอบใหม่ พย 54. คลิกที่นี่ค่ะ]

ด่วน ! เปิดรับสมัคร วันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2554
สมัครด้วยตนเอง และสามารถสมัครได้คนละ 1 วิชาเท่านั้น    
วิชาที่เปิดอบรมได้แก่
  1. วิชาขนมไทย
      เริ่มเรียน 21 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2554  
  2. วิชาถนอมอาหาร
      เริ่มเรียน 7-16 มีนาคม 2554
  3.วิชาอาหารภัตตาคาร
     เริ่มเรียน 21-30 มีนาคม 2554
  4.วิชาขนมอบ
     เริ่มเรียน 18-27 เมษายน 2554
  5.วิชาอาหารจานเดียว
     เริ่มเรียน 2-12 พฤษภาคม 2554
  6.วิชาอาหารคาว
     เริ่มเรียน 19-30 พฤษภาคม 2554
  7.วิชาขนมไทย
     เริ่มเรียน 6-15 มิถุนายน 2554
  8.วิชาขนมอบ
     เริ่มเรียน 21-29 มิถุนายน 2554

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป         
4. ซองเปล่าสีขาวยาวพร้อมติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง 1 ซอง
5. เงินประกัน 300 บาท        
6. ค่าบัตรนักศึกษา 20 บาท

วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนองที่
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ในวันและเวลาราชการ 9.00 น.-15.00 น.
โทรศัพท์ 0-2431-3623
หมายเหตุ
1. วิชาที่ไม่สามารถเปิดได้ ให้มารับเงินประกันคืนในสัปดาห์แรกของวันเปิดเรียน(เฉพาะในวันและเวลาราชการ)
2.เงินประกัน จะคืนให้กรณีที่จบตามหลักสูตรเท่านั้น
3. รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีเอกสารครบในวันมาสมัครเท่านั้น
4. ผู้สมัครที่ได้สิทธิ์ในการสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนตัวกบผู้อื่นได้
5. ทุกวิชารับสมัครวิชาละ 25 คน

**พิเศษ : ดูการรับสมัครอบรมรอบใหม่ พย 54. คลิกที่นี่ค่ะ

ขอบคุณ/ที่มา : www.nfe.go.th/